Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2427  Entreprisesjef Moelven Limtre  Moelv 
2375  Senior prosjektleder i BetonmastHæhre   
2534  Sikkerhetsdirektør - CISO   
2552  Construction Director  Oslo 
2565  Økonomisjef  Vøyenenga 
2551  Divisjonsdirektør regelverk og forvaltning i Bufdir  Oslo 
2575  Direktør samferdsel og byutvikling  Oslo 
2561  Kystdirektør   
2571  Produktdirektør i TeleComputing  Oslo 
2576  Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring  Oslo 
2558  Senior prosjektleder logistikk  Oslo 
2569  Administrerende direktør UNN  Tromsø 
2585  After Sales Manager  Oslo 
2594  Departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet  Oslo 
2596  Administrerende direktør  Oslo 
2589  Finansanalytiker  Oslo 
2595  Administrerende direktør / General Manager Norge  Lysaker 
2593  Direktør Forbrukerrådet  Oslo 
2516  Strategic Planning Manager i Intrum  Oslo 
2599  CFO i Jøtul  Oslo 
2600  Administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning  Oslo 
2598  Office Manager i Amrop Delphi  Oslo 
2597  Administrerende direktør for FFI  Oslo 
2601  Rektor ved OsloMet  Oslo 
2485  Business Controller i EVRY  Oslo 
2602  Salgsdirektør