Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2385  Konserndirektør - CFO  Oslo 
2315  Avdelingdirektør HR og HMS  Oslo 
2427  Entreprisesjef Moelven Limtre  Moelv 
2446  Konserndirektør People & Culture og HMS i ISS  Oslo 
2442  Administrerende direktør i NSD  Bergen 
2444  Adm. direktør Helgelandssykehuset HF  Mo i Rana 
2458  Specialist, Card & Payment Development - Circle K  Oslo 
2448  Direktør Anskaffelser  Oslo 
2454  Ekspedisjonssjef Arbeidsmarkedsavdelingen  Oslo 
2449  Direktør Jernbanedirektoratet  Oslo 
2451  Konserndirektør HR og HMS  Moelv 
2452  Konserndirektør Kommunikasjon  Moelv 
2375  Senior prosjektleder i BetonmastHæhre   
2460  Adm. direktør Vestre Viken HF  Drammen 
2450  Direktør Kirkerådet  Oslo 
2470  Director - Pan European CCS research infrastructure  Trondheim 
2473  Divisjonsdirektør Bygg og Infrastruktur  Oslo 
2477  Prosjektleder, markedsutvikling og digitalisering i Coop Norge SA  Oslo 
2487  Digital Client Channel Manager Group  Oslo 
2480  Ekspedisjonssjef Spesialisthelsetjenesteavd.  Oslo 
2489  Director HR & Performance Management  Oslo 
2469  Sikkerhetsansvarlig  Oslo 
2468  Produksjonsansvarlig  Oslo 
2494  Administrerende direktør Sørlandet sykehus HF  Kristiansand 
2497  Økonomisjef - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten  Oslo 
2498  Avd.direktør Teknisk fagavdeling - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten  Oslo 
2499  Avd.direktør Avd. for byggeprosjekter - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten  Oslo 
2476  Daglig leder i Systemintegrasjon AS  Oslo 
2508  Senior Manager, Payment Development - Circle K  Oslo 
2478  Fabrikksjef Moelven Limtre  Moelv 
2501  Direktør Strategi, forretningsutvikling og digitalisering  Oslo 
2518  Leder for advokatseksjonen i Delta  Oslo 
2523  Group Vendor and Sourcing Manager  Oslo 
2520  Avdelingsdirektør - Avdeling for digitalisering og analyse  Oslo 
2527  Direktør Medborgerskap - Nye Asker kommune  Asker 
2530  Viseadministrerende direktør ved Ahus   
2495  Senior Vice President GMO  Oslo 
2517  Rådgiver Regnskapsrevisjonen  Oslo 
2519  Forsknings- og innovasjonsdirektør   
2538  Salgsdirektør Norge SWIX Sport  Oslo 
2533  Direktør NGU  Trondheim 
2539  Salgsdirektør Sverige Swix Sport  Stockholm, Sverige 
2543  Salgs- og konsepsjef Prix  Oslo 
2548  Rådmann - Kongsvinger kommune  Kongsvinger 
2542  Konseptutvikler - Coop Norge SA  Oslo