Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2427  Entreprisesjef Moelven Limtre  Moelv 
2375  Senior prosjektleder i BetonmastHæhre   
2549  Daglig leder for Heisleverandørenes Landsforening - HLF - NELFO  Oslo 
2534  Sikkerhetsdirektør - CISO   
2518  Leder for advokatseksjonen i Delta  Oslo 
2552  Construction Director  Oslo 
2550  Partner Manager Medlem og egenart  Oslo 
2562  Prosjektkoordinator  Oslo 
2565  Økonomisjef  Vøyenenga 
2574  Prosjektleder og prosjektkonsulent(er) - Amedia  Oslo 
2563  Virksomhetsleder - Drammen helsehus  Drammen 
2551  Divisjonsdirektør regelverk og forvaltning i Bufdir  Oslo 
2557  Markedssjef Coop-OBS!  Oslo 
2502  CHRO/ Konserndirektør HR  Oslo 
2575  Direktør samferdsel og byutvikling  Oslo 
2561  Kystdirektør   
2571  Produktdirektør i TeleComputing  Oslo 
2576  Avdelingsdirektør for virksomhetsstyring  Oslo 
2558  Senior prosjektleder logistikk  Oslo 
2569  Administrerende direktør UNN  Tromsø 
2585  After Sales Manager  Oslo