Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2111  Prosjektsjefer i Caverion  Oslo 
2093  Senior strategikonsulenter  Oslo 
2155  Rådgiver - Research & Analyse i Delphi Consulting  Oslo 
2168  Adm. direktør for Sykehuset Innlandet HF  Brumunddal 
2154  Konsernsjef  Oslo 
2173  Leder Aleris Colosseum  Oslo 
2184  Koordinator SNR  Lørenskog 
2175  CEO - Norwegian Special Mission AS  Oslo 
2180  Fagdirektør - Avdeling for Person- og sosialstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2181  Fagdirektør Avdeling for Nasjonalregnskap og næringsstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2182  Fagdirektør - Avdeling for Priser, finans og utenriksstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2192  Kommunikasjonssjef  Lysaker/Oslo 
2178  Senior Director People Development Circle K  Oslo 
2167  Direktør Yield Management i Amedia Salg og Marked   
2183  Forbrukerombud   
2210  Regnskapssjef   
2212  Salgsleder i Cater   
2218  Logistikk - og driftsleder i Cater AS  Liertoppen 
2146  Avdelingsleder Infrastruktur i COWI  Kristiansand 
2179  Leder Ad Operations i Amedia  Oslo 
1931  Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt  Oslo 
2216  Økonomidirektør i Protan AS  Drammen 
2195  CEO/Administrerende direktør   
2219  Administrasjons - og organisasjonssjef   
2225  Konserndirektør Divisjon Utbygging i Bane NOR SF  Oslo 
2224  Konserndirektør Divisjon Infrastruktur i Bane NOR SF  Oslo 
2190  Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet i Bane NOR SF  Oslo 
2189  Konserndirektør Samfunnskontakt og kommunikasjon i Bane NOR SF  Oslo 
2188  Direktør Strategisk HR i Bane NOR SF  Oslo 
2220  Seksjonssjef oppvekst og familie i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  Oslo 
2214  Analysesjef Innhold i Amedia  Oslo 
2213  CEO i Relacom  Oslo 
2174  Daglig leder i NRC Rail Norge  Kjeller 
2222  Direktør for Arbeidstilsynet