Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2111  Prosjektsjefer i Caverion  Oslo 
2093  Senior strategikonsulenter  Oslo 
2155  Rådgiver - Research & Analyse i Delphi Consulting  Oslo 
2168  Adm. direktør for Sykehuset Innlandet HF  Brumunddal 
2154  Konsernsjef  Oslo 
2173  Leder Aleris Colosseum  Oslo 
2175  CEO - Norwegian Special Mission AS  Oslo 
2180  Fagdirektør - Avdeling for Person- og sosialstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2181  Fagdirektør Avdeling for Nasjonalregnskap og næringsstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2182  Fagdirektør - Avdeling for Priser, finans og utenriksstatistikk  Oslo/Kongsvinger 
2192  Kommunikasjonssjef  Lysaker/Oslo 
2183  Forbrukerombud   
2146  Avdelingsleder Infrastruktur i COWI  Kristiansand 
1931  Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt  Oslo 
2219  Administrasjons - og organisasjonssjef   
2225  Konserndirektør Divisjon Utbygging i Bane NOR SF  Oslo 
2224  Konserndirektør Divisjon Infrastruktur i Bane NOR SF  Oslo 
2190  Konserndirektør Sikkerhet og Kvalitet i Bane NOR SF  Oslo 
2189  Konserndirektør Samfunnskontakt og kommunikasjon i Bane NOR SF  Oslo 
2188  Direktør Strategisk HR i Bane NOR SF  Oslo 
2220  Seksjonssjef oppvekst og familie i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  Oslo 
2214  Analysesjef Innhold i Amedia  Oslo 
2213  CEO i Relacom  Oslo 
2174  Daglig leder i NRC Rail Norge  Kjeller 
2222  Direktør for Arbeidstilsynet   
2229  Utviklingsdirektør i Lånekassen  Oslo 
2227  Divisjonsdirektør regelverk og finansiering  Oslo 
2239  Byplansjef i Drammen kommune  Drammen 
2235  Økonomi- og finanssjef i Drammen kommune eiendomsutvikling AS  Drammen 
2236  Senior Manager Group Internal Auditor i EVRY  Oslo 
2240  Avdelingsleder byggesaksbehandling Drammen kommune  Drammen 
2241  Avdelingsleder juridisk Drammen kommune  Drammen 
2151  Adm. direktør i Husbanken  Drammen