Logo
Ledige stillinger
Hvis du ønsker å registrere deg i vår database uten å søke på en spesifikk stilling, trykk på registrer-knappen

Referanse Tittel og arbeidsgiver Arbeidssted
2111  Prosjektsjefer i Caverion  Oslo 
2093  Senior strategikonsulenter  Oslo 
2225  Konserndirektør Divisjon Utbygging i Bane NOR SF  Oslo 
2224  Konserndirektør Divisjon Infrastruktur i Bane NOR SF  Oslo 
2188  Direktør Strategisk HR i Bane NOR SF  Oslo 
2220  Seksjonssjef oppvekst og familie i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  Oslo 
2213  CEO i Relacom  Oslo 
2174  Daglig leder i NRC Rail Norge  Kjeller 
2222  Direktør for Arbeidstilsynet   
2227  Divisjonsdirektør regelverk og finansiering  Oslo 
2151  Adm. direktør i Husbanken  Drammen 
2128  Senior Consultant Lean & Business Development  Oslo 
2252  Head of Group Reporting EVRY  Fornebu 
2135  Daglig leder Lier eiendomsselskap KF  Lier 
2247  Innkjøpssjef i Aleris Helse  Oslo 
2250  Rådmann Skedsmo kommune  Lillestrøm 
2253  Entreprisesjef i Moelven ByggModul Hjellum AS  Oslo Nord / Hamar 
2265  Rektor - Høgskolen i Innlandet   
2257  Prosjektleder IT  Oslo 
2266  Logistikk- og produksjonsdirektør Saint-Gobain Weber  Oslo 
2262  Forretningsutvikling og strategi  Oslo 
2090  COO Marine Aluminium  Karmøy 
2238  Assisterende direktør med ansvar for barnevern  Oslo