Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus og har en omsetning på nærmere 2 mrd.kr. og 1320 årsverk. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for vel 185 000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Se også www.lds.no.

 

Administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Norges største private sykehus – Veldrevet – Utvikling og vekst

 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus er en verdibasert virksomhet med en velfungerende og oversiktlig organisasjon, dedikerte medarbeidere og solid økonomi. Sykehuset har fokus på omsorg, faglig spisskompetanse og gjennomgående kvalitet.

 

Vi søker en motiverende, samlende og trygg leder som kan opptre med troverdighet og tyngde internt og eksternt. Vi legger stor vekt på dine kommunikasjonsevner, og at du kan videreutvikle sykehusets samarbeid med Helse Sør-Øst og Oslo kommune.

 

Søkere bør ha høyere utdanning og god kjennskap til helsesektoren, gjerne også til Oslo kommune og bydelene. Den ideelle kandidaten har solid ledererfaring fra store og sammensatte driftsorganisasjoner med høyt kvalifiserte medarbeidere. Gjennomføringsevne, integritet og engasjement er viktig for å lykkes. Det forutsettes at du har evne til å skape samspill og bygge tillit på tvers av faggrupper, og at du identifiserer deg med sykehusets verdigrunnlag.

 

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merkes 45903. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe

Telefon: 23 33 27 70

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 10.04.2017