Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Sporveien - en suksesshistorie

 

 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser.

 

Hele konsernet har om lag 3600 ansatte og omsetter årlig for 4,6 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Trikken har ansvar for all trikkedrift i Oslo og hadde i 2016 53 millioner reisende. Enheten har vel 400 ansatte. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter. Selskapet er miljøsertifisert og jobber ut fra en målsetting om at Oslo skal være en av Europas beste trikkebyer.

 

Se også www.sporveien.com

 

Programsjef

 

Fremtidens trikker

 

 

 

Satsningen på skinnegående kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste ti årene. Den skal sikre at Oslo kommune håndterer både sterk befolkningsvekst og målene om reduksjon i biltrafikk og en mer miljøvennlig by. Fremtidens kollektivtrafikk krever enda mer kapasitet og kompetanse, og Sporveien vil i årene fremover satse målrettet på produktene trikk, t-bane og buss for å være løsningen på disse utfordringene.

 

Frem mot 2020 skal byens trikkeinfrastruktur fornyes, baser og verkstedfasiliteter oppgraderes og det skal tilrettelegges for mottak av 87 nye trikker. Sporveien AS er gitt det overordnede ansvaret for Trikkeprogrammet, hvis mål er å koordinere og styre arbeidet med prosessen det er å gi byen et nytt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

 

Trikken har gjennom de siste årene vært gjennom en spennende reise og representerer i dag en konkurransedyktig trikkedrift. I tiden frem mot 2020 skal trikkeorganisasjonen utvikle fremtidens trikkeprodukt. Dette skal skje samtidig med at det stadig leveres mer sikker og effektiv kollektivtrafikk for pengene.

 

For å forberede og legge til rette for neste generasjons trikkeprodukt, søkes det en offensiv, strategisk og samarbeidsorientert direktør for gjennomføringsprosjektet. Du vil lede et bredt sammensatt prosjektteam og arbeide tett med de ulike enhetene i trikkeorganisasjonen, eksterne samarbeidspartnere og med de ulike delprosjektene i trikkeprogrammet for base, infrastruktur og vognanskaffelse. Ansvaret for anskaffelse av de nye trikkene er i dag tillagt Sporveiens innkjøpsorganisasjon. Du vil få ansvaret for gjennomføringsfasen av anskaffelsesprosjektet når kontrakt med vognleverandør er signert. Du vil også ha hovedansvar for å ivareta trikkens krav og føringer inn i prosjektene for infrastruktur og baser og dermed å sikre en helhetlig implementering av det nye trikkeproduktet.

 

Det er satt ambisiøse målsettinger til trikken fremover og ditt ansvar vil være å legge til rette for at trikken når disse.

 

Riktige kandidater liker å lede komplekse utviklingsprosjekter, er strukturert, har god forretningsforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Evne og vilje til å sette seg inn i driften og finne gode løsninger i samarbeid med verksted, operatør, støttefunksjoner og prosjekt vil være viktig.

 

Du vil rapportere til konserndirektør Trikk og vil inngå i trikkens ledergruppe.

 

Vi søker kandidater med høyere utdanning og relevant ledererfaring fra store, komplekse prosjekt/program og/eller bred ledererfaring fra produksjon-, transport- og/eller logistikkvirksomhet. Har du erfaring fra større anskaffelser, er det en fordel. Du må ha god IT-kompetanse og kunne dokumentere resultater og gjennomføringskraft. Vi forutsetter at du etablerer positive relasjoner på alle nivåer.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe/Anette Vincendeau, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.  

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

 

 

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe / Anette Myhre Vincendeau, tlf. 23 33 27 70

 

Arbeidssted: Oslo

 

Søknadsfrist: 16.05.2017