Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Økonomisjef

Plan- og bygningsetaten har et årlig budsjett på ca. 500 mill og ca. 500 ansatte. Økonomi- og regnskapsenheten har ansvar for budsjett, regnskap, rapportering og anskaffelser. Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for enhetens portefølje, og har personalansvar for 7 medarbeidere. Økonomisjefen rapporterer til assisterende direktør for kvalitet og service og deltar i etatens ledermøter.

Vi søker en økonomisjef med erfaring fra økonomistyring, budsjett- og regnskapsoppfølging, fortrinnsvis fra offentlig sektor. Økonomisjefen må kunne tenke strategisk, delta aktivt i etatens virksomhetsstyring og være rådgiver for etatens ledelse innenfor egne ansvarsområder. Kompetanse innen analyse og prognostisering vil være etterspurt i stillingen og vi forventer at du er en operativ økonomisjef. Du vil også få ansvar for utvikling og vedlikehold av verktøy for resultat- og ressursanalyse. Stillingen krever kjennskap til offentlig regelverk innenfor enhetens ansvarsområder.
   

Gode lederegenskaper med evne til å motivere og utvikle medarbeidere er etterspurt. Du tar gjerne initiativ til forbedrings- og utviklingsarbeid og ser muligheter i nye digitale løsninger. Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner vil være en styrke i stillingen.

Søkere må ha økonomiutdanning fortrinnsvis på masternivå og relevant ledererfaring. Lønnsnivået vil ligge innenfor lønnstrinn 56-61 i Oslo kommunes regulativ.

 

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om på forhånd.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad/Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også ass. etatsdirektør Marit Eeg kontaktes, tlf. 90 52 60 79.

 

CV og søknad med referansenummer 46055 sendes innen 12.februar 2018.