Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Coop – Kundenes egen handelsaktør

Coop er en av Norges største handelsaktører med mer enn 1250 dagligvarebutikker og 110 byggevarehus over hele landet.

Coop eies av mer enn 1,6 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av 87 samvirkelag.

 

Coop Norge SA

Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram. Coop Norge SA driver ytterligere virksomhet gjennom sine datterselskap Norsk Butikkdrift AS, Coop Norge Eiendom AS og Coop Norge Industri. Totalomsetningen for Coop i Norge er på 55 milliarder kroner.

For ytterligere informasjon om Coop i Norge gå inn på www.coop.no

 

 

Konseptutvikler

 

Coop Norge SA søker nå etter en Konseptutvikler som skal videreutvikle Coops Medlemskonsept gjennom kreativ konseptutvikling og praktisk gjennomføring.

 

Hovedansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Konseptutvikler er en nyopprettet stilling i avdelingen Medlem og egenart. Coop er en unik aktør i den norske dagligvaremarkedet da vi er eid av 1,6 millioner nordmenn. Vår eierform er en stor og viktig del av vår egenart. Likevel har vi et stort potensiale i å legge mer i medeierrollen og legge bedre til rette for økt medlemspåvirkning og -deltakelse. For å bidra inn i dette arbeidet er vi ute etter et kreativt hode, med strategisk fokus og gjennomføringsevne, som kan ta medlemskonseptet i Coop et steg videre, også utover kommersielle fordeler. Du vil få mulighet til å utvikle medlemskonseptet i Coop gjennom kreativt idéarbeid, konseptutvikling og praktisk gjennomføring.

Konseptutvikleren vil jobbe tett sammen med Leder for Medlem og egenart og ansvarlige for partneravtalene i egen avdeling. Rollen vil også kreve tett samspill med Markedsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og digital utviklingsavdeling, i tillegg til andre avdelinger i Coop.

 

Ansvarsområder

       Utvikle medeierprogrammet til Coop gjennom strategisk konseptutvikling og kreativt idéarbeid.

       Utarbeide forslag til ideer og tiltak som legger bedre til rette for økt medeierpåvirkning.

       Utarbeide forslag og planer til gjennomføring av aktuelle tiltak.

       Utarbeide presentasjonsmateriell og beslutningsgrunnlag for iverksettelse av aktuelle tiltak.

       Bidra med innspill til strategiske føringer for partnerprogram, kupongprogram og markedsføring av mormerke Coop.

       Bidra med innspill til partnerstrategi, herunder partnerportefølje, format og innhold i henhold til Coops egenart.

       Være ambassadør for videreutvikling av Coops egenart internt og eksternt, herunder samvirkelag.

 

Ønsket kompetanse/bakgrunn:

       Høyere utdanning fra høyskole/universitet

       Erfaring fra prosjektarbeid 

       3-5 års erfaring med kreativt idéarbeid og konseptutvikling

       Erfaring fra konsulenthus/-byrå er med strategisk fokus er fordelaktig

       Formell kompetanse innen grafisk/visuelt uttrykk er fordelaktig

 

Ønsket personlige egenskaper/ferdigheter:

       Kreativ, nytenkende og utviklingsorientert

       Evne til å tenke strategisk

       Selvgående og initiativrik

       Løsningsorientert

       Kunde- og brukerorientert

       Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

       God skriftlig og muntlig fremstilling

 

 

Stillingen organiseres i avdelingen Sømløse kundeopplevelser. Arbeidssted Coop Norge SA, Grorud, Oslo. Stillingen er plassert i lønnsgruppe 8

 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Camilla Marie Skogen, Coop Norge SA, telefon: 95 860 381 eller Jarle Trandokken, Amrop Delphi, telefon: 484 01 248

 

 

Søknad med CV merket 36091 sendes snarest via www.amropdelphi.no

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.