Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss www.unn.no

 

 

 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Utviklingsorientert universitetssykehus

 

Vi søker en synlig og samlende leder som sammen med engasjerte og kompetente medarbeidere vil videreutvikle UNN som et faglig sterkt og veldrevet universitetssykehus. UNN har høye ambisjoner innen pasientbehandling, forskning, innovasjon og utdanning, og har som universitetssykehus et nært og godt samvirke med Universitetet i Tromsø.

 

Spesialisthelsetjenesten står overfor utfordrende oppgaver som krever stor omstillingsevne og forutsetter gode styringssystemer, effektiv logistikk og et sterkt fagmiljø. Det er en spesiell faglig utfordring å sørge for drift innen økonomisk disponible rammer samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres og lokal- og universitetsfunksjoner ivaretas. Godt samspill med helsevesenet for øvrig, pasienter og andre samfunnsaktører er avgjørende for å sikre et godt pasienttilbud til befolkningen.

 

Aktuelle kandidater må ha høyere utdanning, innsikt i spesialisthelsetjenesten og ledererfaring fra større og kompleks virksomhet. Forskningskompetanse er en fordel. Stillingen vil kreve en leder med helhetlig forståelse for samfunnsoppdraget og evne til å kombinere daglig drift med strategisk utviklingsarbeid. Stillingen har stor kontaktflate, og evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon internt og eksternt er avgjørende. Det forutsettes trygghet i lederrollen og evne til å samle og motivere medarbeidere i en krevende hverdag. Gjennomføringskraft, integritet og engasjement er viktige egenskaper for å lykkes. 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, tlf. 91 10 81 65 / Kristin Høy Lian, tlf. 48 23 16 46 i Amrop Delphi. Stillingen blir utlyst på nytt i august med søknadsfrist. Søknad og CV merket 56134 sendes til kontakt@amropdelphi.no.

 

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

 

 

 

Søknad og CV sendes på mail til kontakt@amropdelphi.no

 

Pga. omlegging til nytt søkerhåndteringssystem vil søkerknappen under stillingen være ute av drift. Søkere som søker via søkerknappen vil ikke bli registrert.