Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Enhet for lederstøtte bistår UiO-ledelsen med strategisk og politisk styring av UiO. Enheten skal sikre god kommunikasjon mellom universitetsledelsen, de ulike administrative områdene og primærenhetene på universitetet, spesielt når det gjelder strategiske spørsmål. Lederstøtte skal koordinere på tvers av administrative områder i saker av viktighet for UiO som helhet og sørge for at UiO opptrer enhetlig internt og eksternt.

 


DIREKTØR KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

Internasjonalt toppuniversitet

 

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt får en viktig rolle med å fremme universitetets verdier og samfunnsoppdrag, både internt og i samfunnet. Stillingen har et bredt ansvarsområde knyttet til profilering og posisjonering av universitetets kjernevirksomhet. Til stillingen ligger utvikling av relevante eksterne relasjoner nasjonalt og internasjonalt. 

Kommunikasjonsdirektøren skal være en aktiv pådriver for at UiO er en synlig og relevant aktør i riktige kanaler. Du er nytenkende og en god rådgiver for universitetsledelsen, slik at kommunikasjonsarbeidet er målrettet og understøtter universitetets oppgaver innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Stillingen inngår i universitetsdirektørens ledergruppe og har bred kontaktflate på alle nivåer ved universitetet. Du må etablere en konstruktiv dialog og trives i samspill med ulike miljøer.

 

Sentral kommunikasjonsstab har tre medarbeidere i tillegg til direktør. Du får ansvar for å koordinere arbeidet inn mot kommunikasjonsmedarbeidere ved fakulteter og tilsvarende enheter.

 

 Ansvarsområdet er:

 

·         Overordnet strategisk ansvar for kommunikasjon

·         Proaktivt mediearbeid

·         Profilering, posisjonering og omdømme

·         Viktige arrangementer

·         Utvikling av relevante eksterne relasjoner

·         Kommunikasjons- og medierådgivning til UiOs ledelse

·         Samspill med myndighetsorganer innen fagområdet

·         Samarbeid med næringsliv og andre eksterne aktører i inn- og utland

·         Personal- og fagansvar for tre medarbeidere

·         Deltagelse ved møter i universitetsstyret og andre styrende organer, deriblant sentral beredskapsledelse

·         Koordinering av kommunikasjonsarbeidet gjennom UiOs kommunikasjonsnettverk

 

Aktuelle søkere bør ha relevant utdanning på hovedfags- eller masternivå og solid kommunikasjonsfaglig erfaring, gjerne fra større, sammensatt virksomhet og/eller byrå. Bredt kontaktnett innen media, samfunnsliv og politikk har betydning. Ideelle kandidater har kjennskap til og engasjement for universitetssektoren og forholdet mellom akademia og samfunn.  

Stillingen er fast og lønnes i stillingskode 1060 avdelingsdirektør innenfor lønnsspenn kr 852 100 – 1 030 300 kroner, avhengig av kompetanse og erfaring.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

 

Søknad merkes 45872.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Hvis dette skjer, vil du bli kontaktet på forhånd.

 

 

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe

Telefon: 23 33 27 70

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 27.02.2017