Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

 

Avdelingsdirektør ressurssenteret

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsforvalter med over 1250 ansatte. Forsvarsbygg har den siste tiden gjennomført en omfattende OU-prosess hvor en viktig del av målsettingen har vært å skape helhet i leveransene, samhandling og synergier mellom enhetene. Dette har resultert i en ny organisasjons- og styringsmodell.

 

Forsvarsbygg skal nå besette nye posisjoner i den nye lederstrukturen og søker derfor etter ledere som kan være gode rollemodeller og som ved sin kundeorienterte, motiverende og teamorienterte lederstil bidrar til gode resultater både for Forsvarsbygg, forsvarssektoren og samfunnet forøvrig.

 

Avdelingsdirektør ressurssenter inngår i direktør Forsvarsbyggs ledergruppe. Som del av ledergruppen har avdelingsdirektøren et felles ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultater.

 

Avdelingsdirektøren har et særskilt ansvar for faglig rådgivning og bistand til Forsvarsbyggs avdelinger og staber, og skal lede et ressurssenter bestående av et bredt spekter av fagfunksjoner med meget kompetente medarbeidere. Ressurssenteret tilbyr også rådgivningstjenester til andre eksterne offentlige oppdragsgivere. Ressurssenteret skal bidra til at leveranser, kapasitet og krav til kvalitet sikres innen hele Forsvarsbyggs ansvarsområde.

 

Avdelingsdirektøren har ansvaret for en effektiv forvaltning av avdelingens egne totale ressurser. Avdelingsdirektøren skal utvikle sterke fagmiljøer av særlig relevans for Forsvarsbygg leveranser, og skal bidra til effektiv intern administrasjon.

 

Rett person er først og fremst kjent som en dyktig leder, og har sannsynligvis erfaring fra å lede kundeorienterte og kompetanseintensive organisasjoner.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye

medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det overordnede strategiarbeidet.
 • Sørge for at Ressurssenteret leverer kompetanse med høy kvalitet til avdelinger og staber på en tids- og kostnadseffektiv måte.
 • Arbeide målrettet med forenkling av arbeidsprosesser og bidra i utviklingen av systemer, metoder og teknologi i Forsvarsbygg.
 • Legge til rette for faglig utvikling i ulike kompetansemiljøer.
 • Effektivisere og kontinuerlig forbedre Forsvarsbyggs støttefunksjoner.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå.
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra tyngre kompetansemiljøer.
 • Forståelse av teknologi som verktøy for effektivisering av prosesser.
 • God forståelse for krav til offentlig forvaltning.
 • Fordel med kjennskap til offentlig sektor, gjerne forsvarsektoren.
 • Fordel med kjennskap til eiendom-, bygg og anleggsbransjen (EBA).
 • God økonomi- , organisasjons- og forretningsforståelse.
 • Sikkerhetsklareres HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne.
 • Kunde- og resultatorientert.
 • Systematisk og initiativrik.
 • Gode samarbeidsevne med erfaring fra å bygge relasjoner mot ulike miljøer.
 • Gode strategiske evner.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 910 900 til kr. 1 056 300. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo.
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Søknad med CV merket 25961.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Forsvarsbygg er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

 

 

Kontaktperson: Arne Gunnar Dokken
Telefon: 23 33 27 70
Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest og innen 03.10.2017