Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

ISS Facility Services AS er en del av et verdensomspennende børsnotert Facility Management- selskap med hovedkontor i København. På verdensbasis er omsetningen 79 mrd DKK, og konsernet har 500 000 ansatte. ISS er den ledende aktøren i sin bransje og leverer tjenester til offentlig og privat sektor innen eiendom, kontorstøtte, renhold og catering. ISS leverer tjenestene samlet i en integrert Facility Management- løsning eller enkeltvis. I Norge er omsetningen ca 5 mrd NOK , og den norske organisasjonen har over 9000 ansatte. Vårt hovedkontor er i Oslo. Se også www.iss.no / www.iss.com

 

Konserndirektør - CFO

Utviklingsorientert leder med sterkt forretningsfokus

 

 

Som CFO skal du være en aktiv bidragsyter i selskapets forretningsmessige og strategiske utvikling, og en forretningsstøtte til ledere. Du vil lede selskapets økonomi- og finansfunksjon, og stillingen inngår i ISS Norges konsernledergruppe og er lokalisert i Oslo.

 

 

Arbeidsoppgaver

 

·         Være rådgiver for CEO i forhold til økonomiske perspektiv av virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler

·         Videreutvikle ledelsesrapportering og sørge for at rapportering oppfyller behovene til CEO, styret, eiere og andre sentrale ledere

·         Sikre at virksomheten overvåkes med relevante KPI-er og ha kontroll på selskapets finansielle stilling

·         Være proaktiv i å analysere og forutsi virksomhetens økonomiske resultater

·         Overordnet ledelse av personell innen økonomi, regnskap, lønn, juridisk og IT

·         Etablere effektive og konstruktive relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivåer, samt med eksterne samarbeidspartnere, herunder konsernets eksterne revisor

·         Sikre at regnskap-, innkjøps- og administrative rutiner er på plass og fulgt på tvers i virksomheten

·         Forberedelser av og oppfølging inn mot forretningsgjennomganger og ledermøter

·         Delta i og være med på å utvikle den Nord Europeiske Regionens internasjonale samarbeid på tvers av landegrensene

 

 

Ønskede kvalifikasjoner

 

·         Høyre utdanning innen økonomi, regnskap eller revisjon (siviløkonom, MBA eller MRR)

·         Relevant erfaring fra tilsvarende stilinger i et større selskap og fra et internasjonalt miljø.

·         Bred erfaring fra ledelse av økonomiorganisasjoner

·         Solid erfaring med regnskaps- og rapporteringsprosesser, interne kontrollsystemer, analysearbeid og forbedringsprosesser

·         Sterk kommersiell kompetanse og forutsetning for å sparre med CEO i viktige avgjørelser for selskapets utvikling

·         Utviklingsorientert og samarbeidsorientert leder med god evne til å sette nye rutiner i system og følge opp på en effektiv måte

·         Stor gjennomføringsevne og motiverende lederskap

·         God analytisk kapasitet med evne til både strategisk tenking og interesse for avgjørende detaljer

·         Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

 

 

Personlige egenskaper

 

For å lykkes i rollen må du ha et sterkt ønske om å skape resultater. Du må evne å bruke dine finansielle og kommersielle erfaring sammen med forretningsmessige teft for å bidra til selskapets strategiske utvikling. Det strategiske fokuset må kombineres med evne og vilje til å forstå og utvikle driften på alle nivåer i organisasjonen. Kundefokuset med tilhørende utviklingsønske og en tydelig ambisjon om samarbeid vil prege det daglige virke. Som CFO er du strukturert, analytisk og har en sterk gjennomføringsevne. Du er trygg i lederrollen og skaper gode team gjennom samarbeid og kommunikasjon med ledere ute i organisasjonen.

 

 

Vi tilbyr en spennende CFO - stilling med internasjonalt perspektiv i et av Norges største konsern. Du vil således inngå i ledergruppen til Nord-Europeiske CFO og samarbeide tett med hele den regionale ledelsen på tvers av landegrenser.

 

Søknad med CV merket 55958 sendes inn snarest.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Kontaktperson: Bente Paulsrud / Arne Gunnar Dokken
Telefon: 23 33 27 70
Arbeidssted:
Oslo
Søknadsfrist: Snarest