Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Helseforetak leverer spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling til om lag 300 000 innbyggere i 30 kommuner. Andre viktige oppgaver for helseforetaket er utdanning av helsepersonell, forskning og undervisning av pasienter og pårørende.

Sørlandet sykehus har hovedadministrasjon i Kristiansand.

Se mer på www.sshf.no

 

 

Administrerende direktør - sykehus i team

 

 

 

Sørlandet sykehus har en stor og desentralisert drift. Vi søker en synlig og samlende leder som ser muligheter og som vil videreutvikle en bærekraftig organisasjon sammen med sine ansatte. Det blir viktig å finne gode løsninger i samhandling med primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Den rette kandidaten har høye ambisjoner og vilje til å gå nye veier i utviklingen av sykehustilbudet til befolkningen på Agder.

 

Stillingen har stor bredde i oppgaver og utfordringer. Som leder for regionens største kompetanseorganisasjon, vil man stå overfor store og krevende utfordringer i skjæringspunktet mellom ledelse, god helsefaglig kvalitet, organisasjon og økonomi. Evne til å forholde seg profesjonelt til rammebetingelser og samtidig finne et riktig handlingsrom blir sentralt.

 

Vi søker en erfaren og gjennomføringssterk leder som skaper tillit og bidrar til en positiv synliggjøring av Sørlandet sykehus. Vi legger vekt på evne til å inspirere og motivere, og at ny administrerende direktør har gode kommunikasjonsevner og fremstår som en trygg, engasjert og samlende leder for helseforetaket. Den ideelle kandidaten har forståelse for politiske og samfunnsmessige utfordringer og kjennskap til helsesektoren.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merket 46052 sendes kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig og senest innen 6. februar 2018.

 

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.

 

 

 

Kontaktperson i Amrop Delphi: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70

Arbeidssted: Kristiansand

Søknadsfrist: 06.02.2018