Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er et felleseid nasjonalt helseforetak som eier, drifter og videreutvikler kommunikasjonsløsninger og fagsystemer til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden. HDO leverer tjenester til AMK-sentraler, legevaktsentraler, akuttmottak, ambulansetjenesten, leger i vakt m.fl. som tilhører spesialist og kommunehelsetjenesten.

HDO har døgnbemannet driftssenter med overvåking, feilretting og brukerstøtte til brukere av Nødnett i den akuttmedisinske kjeden i de regionale helseforetakene, helseforetak og alle landets kommuner, samt til eventuelle andre relevante samarbeidspartnere. HDO forvalter og videreutvikler tjenester i dialog med kunder og eiere fra vårt hovedkontor på Gjøvik. Det er 54 ansatte i foretaket, og vi er i vekst. Budsjettet for 2018 er på ca. 186mill NOK. For mer informasjon om virksomheten se www.hdo.no

 

HDO er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten – og har et spesielt viktig akuttmedisinsk samfunnsansvar nasjonalt.

 

 

 

HR- og administrasjonssjef

 

 

HDO er i vekst og til nyopprettet stilling søker vi en strategisk og operativ leder som skal bidra i utviklingen av virksomheten. HR- og administrasjonssjef vil ha et helhetlig ansvar for HR, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, samt et overordnet ansvar for økonomi og innkjøp. Stillingen skal ha særlig fokus på å etablere og profesjonalisere virksomhetens prosesser innen ansvarsområdet, og gjennom lederstøtte aktivt bidra til å videreutvikle organisasjonens kompetanse og leveransekraft. Vedkommende vil lede en avdeling med 3 dyktige medarbeidere, og vil inngå i HDOs ledergruppe.

 

Stillingen byr på spennende og utfordrende oppgaver med stort handlingsrom, og god faglig bredde i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

·         Deltager i HDOs ledergruppe

·         Etablere og følge opp hensiktsmessige HR-verktøy og prosesser for å bidra til videreutvikling av ansatte, ledelse og HDOs organisasjon

·         Bidra til å bygge et inkluderende arbeidsmiljø og god kommunikasjon internt og eksternt

·         Administrativt ansvar for økonomi, innkjøp og administrasjon

·         Videreutvikling og oppfølging av eget ansvarsområde

·         Prosess- og prosjekteier knyttet til ansvarsområdet

·         Personal og budsjettansvar for stabsenheten

 

 

Ønsket erfaring

·         Relevant høyere utdanning

·         Kompetanse og erfaring innen HR- og organisasjonsutvikling herunder ledelse av arbeidsprosesser, prosjekter og kontinuerlig forbedring

·         God forståelse for økonomistyring på overordnet nivå

·         Kjennskap til offentlig forvaltning kan være en fordel

·         Kunnskap om og erfaring i bruk av IKT-verktøy

·         God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

 

 

Personlige egenskaper

·         Du identifiserer deg med HDOs verdier: Pålitelig, åpen, modig og nysgjerrig

·         Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

·         Samlende og evne til å bygge relasjoner, motivere og inspirere

·         Analytisk og god organisasjonsforståelse

·         Beslutningsdyktig og med stor gjennomføringsevne

·         Utviklingsorientert med evne til å jobbe både strategisk og operativt

·         Initiativrik, omstillingsdyktig og endringsorientert

 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Trygve Rastad, Amrop Delphi, tlf. 996 09 086. Søknad med CV merket 56079 registreres via www.amropdelphi.no så snart som mulig og senest innen 13. april 2018.

 

 

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.