Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og fiskeripolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har ansvar for bl.a. næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, forenklingsarbeid, konkurransepolitikk, handelspolitikk, fiskeri- og havbrukspolitikk samt maritim politikk. Departementet har ca 350 medarbeidere. Mer informasjon på regjeringen.no

 

 

 

 

DEPARTEMENTSRÅD

 

Politikkområder med betydning for landets samlede verdiskapning

 

 

Departementet er faglig sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren, og departementsråden er den øverste administrative leder. Departementsråden skal lede og samordne det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsrådene.

 

Nærings- og fiskeridepartementet søker en strategisk orientert leder med god gjennomføringsevne og interesse for å videreutvikle organisasjon, medarbeidere og arbeidsmåter. Ved valg av ny departementsråd vil vi legge vekt på:

 

-          Høyere utdanning, solid ledererfaring og bred samfunnsmessig orientering

-          Meget god rolleforståelse og gode lederegenskaper

-          Solid erfaring fra offentlig forvaltning og forståelse for politiske prosesser

-          Velutviklet evne til relasjonsbygging og samhandling

-          Erfaring med etatsstyring

-          Trygghet i lederrollen og evne til å videreutvikle organisasjon og arbeidsmåter

-          Gode språkkunnskaper

 

Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 911 08 263.

 

Søknad merket 46139 sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 14. september 2018.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 

Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Etter søknadsfristen utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.