Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

 

 

Avdelingsdirektør – Avdeling for digitalisering og analyse

 

 

 

Finanstilsynet har besluttet å opprette en ny avdeling for digitalisering og analyse. Avdelingen vil få ansvar for Finanstilsynets arbeid med

-          rapportering og foredling av data fra markeder og virksomheter under tilsyn

-          tilsyn med finansforetaks IT-systemer og betalingssystemene

-          analyser av finansmarkeder og -næringer

-          analyser av finansiell stabilitet og stresstester

-          Finanstilsynets interne seksjon for IT drift og utvikling

 

Avdelingen skal ledes av en avdelingsdirektør og vil bestå av fire seksjoner med til sammen cirka 60 medarbeidere. Avdelingsdirektøren er medlem av Finanstilsynets ledergruppe og møter i styremøtene.

 

Arbeidsoppgaver

Avdelingsdirektøren har faglig og administrativt ledelsesansvar for avdelingen. Viktige oppgaver er å planlegge og gjennomføre avdelingens aktiviteter på en måte som bidrar til god måloppnåelse. Avdelingsdirektøren må følge fagområdet tett og selv ta aktivt del i behandlingen av viktige enkeltsaker. Det kreves betydelig kontakt med foretak under tilsyn, bransjeorganisasjoner og andre myndigheter, som Finansdepartementet, Norges Bank og europeiske tilsynsmyndigheter. Avdelingsdirektøren må sikkerhetsklareres på nivå hemmelig.

 

Kvalifikasjoner

·         God kjennskap til regulering av og tilsyn med finansnæringen

·         Bred erfaring med analyser av finansnæringene, finansmarkedene og finansiell stabilitet

·         God innsikt i og erfaring fra arbeid med digitaliseringsprosesser

·         Høyere økonomisk utdanning med gode resultater

·         God kjennskap til statsforvaltningen og norsk samfunnsliv

·         Ledererfaring fra relevant offentlig eller privat virksomhet

·         God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

·         Arbeidskapasitet

·         Selvstendighet

·         Nøyaktighet

·         Analytiske evner

·         Samarbeidsevner

·         Evne til å veilede og motivere medarbeidere

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Som et ledd i vår rekrutteringsprosess utfører vi bakgrunnssjekk på søkere før ansettelse i stillingen.

 

 

Vi tilbyr

·         Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse

·         Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk

·         Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

·         Fleksibel arbeidstid og betalt overtid

·         Treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden

·         Tiltredelse og lønn etter avtale

 

For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi, tlf. 91 10 81 65, Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen, tlf. 97 78 74 86, eller HR-sjef Jan Olav Gjelten, tlf. 97 57 16 58. Alle henvendelser behandles konfidensielt innen søknadsfristens utløp.

 

Søknad med CV merket 56077 sendes innen 16. april 2018.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.