Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Akershus fylkeskommunale pensjonskasse (AFPK) er pensjonskasse for Akershus fylkeskommune med underliggende virksomheter. Pensjonskassen har ca. 2 000 premiebetalende medlemmer og 3200 pensjonister. AFPK har en forvaltningskapital på 3,7 mrd. kroner. 5 dyktige medarbeidere ivaretar finans- og økonomifunksjoner, medlemsregistrering, saksbehandling av pensjon, boliglånsordning, informasjonsvirksomhet, samt sekretariatsfunksjon for pensjonskassens styre. Vi holder til i moderne lokaler i Galleri Oslo. Se også www.afpk.no for nærmere informasjon.

 

 

 

 

Administrerende direktør i AFPK

 

 

 

Vi søker en dyktig person til å lede og videreutvikle AFPK for å kunne møte morgendagens utfordringer. Administrerende direktør vil få ansvaret for en organisasjon med faglig sterke og motiverte medarbeidere som kan vise til gode resultater, og det er avgjørende å kunne motivere, engasjere og spille på lag.

 

AFPK er en svært veldreven pensjonskasse med en effektiv og solid driftsmodell, og vi er rigget for å kunne håndtere større volum. Administrerende direktør må kunne kombinere daglig drift med strategisk utviklingsarbeid, spesielt i forhold til mulige endringer for pensjonskassene som følge av ny fylkesstruktur og i å se på muligheter for å bli pensjonsleverandør på kommunesiden.

 

Vi ønsker en leder med høyere utdanning, innsikt i bransjen, bredt kunnskapsfelt og forutsetninger for å involvere seg i pensjonskassens ulike fagområder. Erfaring med risikostyring er ønskelig. AFPK legger stor vekt på nærhet til sine medlemmer, og kundefokus og serviceinnstilling står sentralt.

 

Lederen vil få et stort resultatansvar og bredde i faglige utfordringer. Stillingen gir også bred kontakt mot bransjen, og vi forventer at du engasjerer deg og aktivt ønsker å være med å påvirke pensjonskassens rammebetingelser.

 

Ønsker du flere opplysninger, kan du henvende deg til Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646 hos Amrop Delphi eller styreleder Grethe Hjelle, tlf. 481 36 365.

 

Søknad med CV merket 56086 sendes via www.amropdelphi.no snarest.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.