Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med et fagmiljø på internasjonalt nivå. NGU fremskaffer og formidler geologisk basiskunnskap om Norges berggrunn, løsmasser grunnvann og mineralressurser.

NGU har nærmere 200 ansatte og en omsetning på ca. 245 mill. kroner.

 

Se merwww.ngu.no

 

 

Direktør NGU

 

Stort internasjonalt forskningsmiljø med betydning for samfunnet – Trondheim

 

 

 

Vi søker en dyktig og samarbeidsorientert leder som kan videreutvikle NGU som en relevant og velfungerende institusjon i internasjonal toppklasse. Direktøren må ha evne til å drive langsiktig kunnskapsutvikling og finne gode løsninger i takt med endrede rammebetingelser og fremtidens behov.

 

Ny direktør har solid administrativ erfaring, god forståelse for politiske prosesser og innsikt i samspillet mellom myndigheter, brukere og forskning. NGU har et tverrfaglig samarbeid med en rekke institusjoner, og evne til å utvikle samarbeid og oppnå god dialog er viktig.

 

Aktuelle kandidater har utdanning minimum på masternivå og bred ledererfaring, gjerne fra virksomheter som driver kunnskapsutvikling. Det forutsettes trygghet i lederrollen, god rolleforståelse, evne til å se muligheter og tenke strategisk, samt kommunisere godt internt og eksternt. Aktuelle kandidater kan uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig på norsk og behersker engelsk flytende.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merket 46083 sendes senest innen 16. april 2018.

 

Adm. direktør tilsettes på åremål for en periode på seks år med mulighet til forlengelse i én periode. Lønn etter avtale. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort også for dem har bedt om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfelle bli varslet før offentliggjøring.