Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Coop – Den kundeeide handelsaktøren

Coop i Norge består av om lag 1200 dagligvarebutikker og 120 byggevarehus med en totalomsetning på 45 milliarder kroner i 2015. Coop eies av 1,5 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av de 96 samvirkelagene som er fordelt over hele vårt langstrakte land. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA.

Datterselskapet Coop Norge Handel AS har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist- og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram. Coop Norge Handel AS har tre underselskap: Norsk Butikkdrift AS,  som drifter butikkene som Coop nylig kjøpte av ICA Norge, Coop Norge Eiendom AS, som forvalter og  utvikler eiendom, og Coop Norge Industri AS som produserer egne merkevarer som kaffe (Coop Kaffe), bakervarer (Goman) og syltetøy og juice (Røra).

 

Prosjektleder Kjede

ERFAREN PROSJEKTLEDER - STRATEGISK - ANALYTISK

 

Stillingen rapporterer til Direktør Kjeder og vil bistå med de viktigste strategiske prosjekter innen og på vegne av Kjede

 

Stillingens oppgaver vil hovedsakelig innebære å

       Sammen med kjededirektørene bidra til strategisk og målrettede beslutninger og gjennomføring som for eksempel justert kjede- og formatstrategi

       Bistå kjededirektører i tverrfaglige oppgaver

       Legge til rette for å sikre og øke konkurransekraft, skape vekst og lønnsomhet på tvers mellom kjedene og i organisasjonen for øvrig.

       Lede prosjekter av ulike størrelser i kjede og på tvers i Coop sin organisasjon

       Delta som prosjektressurs inn i større prosjekter på konsernnivå der Kjede er involvert

       Gjennom prosjektene, bidra til gjennomføring av Coop’s strategier innenfor de mål og rammer som er satt i Coop sin strategiplan

       Rapportere til kjedeledelse og ulike styringsgrupper

       Utvikle gode relasjoner og samarbeidsstrukturer internt i organisasjonen og med samvirkelagene

       Bistå de enkelte kjedene innenfor kampanjepremisser, pris og sortimentsarbeid og øvrige premisser som ligger til grunn for kjedene

 

Ønsket bakgrunn

       Ha høyere utdanning, gjerne mastergrad, innen økonomi, ledelse, strategi, markedsføring eller lignende

       Erfaring som (del-)prosjektleder. Prosjektlederutdannelse eller -sertifisering (f.eks Prince 2 sertifisering eller scrum) er en fordel

       Være selvgående og –produserende

       Erfaring med å jobbe i matriseorganisasjon

       Erfaring i endringsledelse

       Analytisk og god erfaring fra kvalitativ og kvantitativ analyse

       Gode kommunikasjonsevner og kunne fremlegge sine analyser og anbefalinger både skriftlig og muntlig

       Strukturert og god til å presentere funn og nødvendige avklaringer

       Ha god forretningsforståelse, samt evne til å sette seg inn i Coops forretningsmodeller

       Avansert MS Office bruker - spesielt Excel og Power PointØnsket personlige egenskaper/ferdigheter

       God forretningsforståelse og evne til å sette seg rask inn i ulike problemstillinger

       God til å jobbe selvstendig, strukturert, analytisk og løsningsorientert

       God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, evne til å analysere og presentere informasjon på en strukturert og pedagogisk måte

       Evne til å skape godt samarbeidsklima samt være en god relasjonsbygger

       Evne til å motivere og bygge gode team

       Evne til å sette tydelige mål og levere prosjekter til avtalt tid, kostnad og kvalitet

 

Kontaktperson: Jarle Trandokken
Telefon: 48 40 12 48
Arbeidssted:
Oslo
Søknadsfrist: Snarest