Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

 

 

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

 

 

Avdelingsdirektør prosjekt og avhending

 

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsforvalter med over 1250 ansatte. Forsvarsbygg har den siste tiden gjennomført en omfattende OU-prosess hvor en viktig del av målsettingen har vært å skape helhet i leveransene, samhandling og synergier mellom enhetene. Dette har resultert i en ny organisasjons- og styringsmodell.

Forsvarsbygg skal nå besette nye posisjoner i den nye lederstrukturen og søker derfor etter ledere som kan være gode rollemodeller og som ved sin kundeorienterte, motiverende og teamorienterte lederstil bidrar til gode resultater både for Forsvarsbygg, forsvarssektoren og samfunnet forøvrig.

Avdelingsdirektør prosjekt og avhending inngår i direktør Forsvarsbyggs ledergruppe og skal ha et særskilt ansvar for styring og utvikling av Forsvarsbyggs investerings- og avhendingsportefølje. Dette innebærer å sørge for effektive prosesser og nøkterne løsninger gjennom digitalisering, standardisering og god prosess- og markedsforståelse. Avdelingsdirektøren skal ha et bevisst forhold til rollen som en betydelig etterspørrer i leverandørmarkedet, og skal bidra til leverandørutvikling. Det forutsettes god innsikt i bruk av ulike entreprisemodeller. Avdelingsdirektøren skal sørge for nødvendig fremdrift, resultat og samfunnsforståelse i avhendingsoppdrag, flere av dem av stor samfunnsmessig betydning. Dette innebærer å ha god kunnskap om eiendomsutvikling og offentlige planprosesser, samt bevissthet om kravene som stilles til salg av offentlig eiendom. Som del av ledergruppen har avdelingsdirektøren et felles ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultater.

Rett person er først og fremst en dyktig leder, og har sannsynligvis mye av sin ledererfaring fra bygg, eiendom, anleggsbransjen hvor prosjekt- og programstyring og leverandørutvikling har vært en viktig del av ansvarsområdet.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på
www.forsvarsbygg.no

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Sette mål for utvikling og styring av forsvarssektorens investerings- og avhendingsportefølje
 • Lede og styre ressursene i Forsvarsbyggs prosjekter for å sikre en effektiv produksjon innen vedtatte rammer
 • Sørge for god styring og kontroll med anskaffelser og innkjøp gjennom tett oppfølging av leverandører
 • Sørge for gode og effektive plan- og produksjonsprosesser
 • Sørge for god styring og kontroll i prosjektene og tett oppfølging av leverandører
 • Videreutvikle Forsvarsbyggs prosjekter gjennom hele livssyklusen inkludert planlegging, alternativsvurderinger og prosjektering, prosjektledelse og prosjektgjennomføring og avslutning.

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor.
 • Solid forståelse for strategisk styring av store prosjekter .
 • God markedsforståelse av eiendomsmarkedet og leverandørmarkedet.
 • Kunnskap om planprosesser.
 • Erfaren bruker av teknologi som verktøy for effektivisering av prosesser.
 • Fordel med kjennskap til forsvarssektoren.
 • God økonomi- og forretningsforståelse.
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Sikkerhetsklarering STRENGT HEMMELIG/CTS.

Egenskaper

 

 • Motiverende lederstil med stor gjennomføringsevne.
 • Analytisk sterk – konsekvenstenkende.
 • Kommersiell tankegang med fokus på tid, kost og kvalitet.
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus.
 • Gode strategiske evner.

Vi tilbyr

 

 • Stillingsbrøk: 100 %.
 • Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 1 100 800 til kr. 1 274 100. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo.
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag.

Søknad med CV merket 25945.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Forsvarsbygg er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

 

 

Kontaktperson: Arne Gunnar Dokken
Telefon: 23 33 27 70
Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest og innen 24.09.2017