Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for ca 500 000 innbyggere i Follo, tre bydeler i Oslo, Rømskog og på Romerike. 9200 medarbeidere sørger for at det blir levert spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. "Menneskelig nær - faglig sterk” er helseforetakets visjon.

 

Se mer på www.ahus.no.

 

 

Viseadministrerende direktør

 

 

 

Vi søker en viseadministrerende direktør som vil være en pådriver i forbedringsprosesser og bidra til at Akershus universitetssykehus når sine mål til pasientenes beste.

 

Du vil ha et strategisk fokus, men må samtidig jobbe med tverrgående utviklingsprosjekter for å sikre gjennomføring og resultater. Du vil ha en viktig rolle i arbeidet med å koordinere innsatsområder av stor betydning for hele helseforetaket.

 

Viseadministrerende direktør vil arbeide tett med adm. direktør og være hans stedfortreder.

 

Vi søker en leder som skaper engasjement for sine ideer og som er en naturlig diskusjonspartner i krevende forbedringsarbeid.  Evne til å finne løsninger i samarbeid med linjeledere og resten av helseforetaket blir sentralt. Vi forutsetter at du raskt etablerer positive relasjoner til dine samarbeidspartnere, og at du har en trygg, metodisk og målrettet arbeidsform. Aktuelle kandidater har god kjennskap til spesialisthelsetjenesten og utdanning på masternivå

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merket 46084 sendes så snart som mulig og senest innen 16. mars 2018.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort også for dem har bedt om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli varslet før offentliggjøring.

 

Ahus har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.