Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Norsk Helsenett SF (NHN) skal legge til rette for en sikker og effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. NHN har ansvar for å drifte den nasjonale elektroniske infrastrukturen - Helsenettet. Dette inkluderer drift av kommunikasjonsløsninger og ulike fagspesifikke og publikumsrettede tjenester. Norsk Helsenett leverer også administrative tjenester innen IKT, anskaffelser og arkiv (fra juni 2018) til elleve etater i den sentrale helse- og omsorgsforvaltningen.


Norsk Helsenett er et statsforetak eid av Helse- og omsorgsdepartementet, og har i dag rundt 350 ansatte.
NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. Les mer på www.nhn.no

 

SIKKERHETSDIREKTØR (CISO) I NORSK HELSENETT SF

Strategisk lederstilling – bredt ansvar - toppledergruppe

 

Vi søker en offensiv, strategisk og gjennomføringssterk leder til nyopprettet stilling. Som sikkerhetsdirektør vil du få strategisk og overordnet ansvar for hele sikkerhetsområdet i NHN. Ansvaret er bredt og dekker bl.a. informasjonssikkerhet, god etterlevelse av sikkerhetsloven, personellsikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Til stillingen ligger også HelseCERT som er helse- og omsorgssektorens nasjonale kompetansesenter for informasjonssikkerhet. HelseCERTs oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere ondsinnede inntrengingsforsøk og andre uønskede IKT-hendelser.

 

Du vil lede et område av stor betydning for helse- og omsorgssektoren, og vi ser etter en leder som er pådriver i å bygge god sikkerhetsstyring og en robust sikkerhetskultur. Forebyggende arbeid og forståelse for trusselbildet er avgjørende. Sikkerhetsdirektøren rapporter til administrerende direktør og inngår i toppledergruppen i Norsk Helsenett. Vi forventer at du kan bidra forretningsmessig og strategisk til selskapets videre utvikling og vekst.

 

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, gjerne innen teknologi, og solid erfaring fra strategisk sikkerhetsarbeid. Vi forventer faglig autoritet, analytisk legning og en strukturert og planmessig arbeidsform. Vi ser etter en leder som er trygg i lederrollen og som trives i en organisasjon preget av utvikling, vekst og høy kompetanse. Du vil ha stor kontaktflate eksternt og internt, og din evne til kommunikasjon og samhandling må være god.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med administrerende direktør Håkon Grimstad, Norsk Helsenett, tlf. 911 01 300 eller Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Trygve Rastad, tlf. 996 09 086 i Amrop Delphi.

 

Søknad med CV merket 56094 sendes innen 6. mai 2018.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som allikevel ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden

 

 

Søknad og CV sendes på mail til kontakt@amropdelphi.no

 

Pga. omlegging til nytt søkerhåndteringssystem vil søkerknappen under stillingen være ute av drift. Søkere som søker via søkerknappen vil ikke bli registrert.