Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Drammen Eiendom KF er heleiet av Drammen kommune. Foretaket bygger, forvalter og utvikler kommunens eiendomsmasse som omfatter ca. 380 000 m2 og består av ulike typer formålsbygg. Kommunen er i vekst og eiendomsporteføljen utvides og fornyes med vekt på avanserte og fremtidsrettede løsninger. Drammen Eiendom har 36 ansatte og et driftsbudsjett på ca. 500 mill kroner. Foretaket eier og driver flere aksjeselskaper.

Se også www.drammen.kommune.no.  

Daglig leder

Forvaltning og drift      |    Eiendomsprosjekter  |    Formålsbygg

Drammen Eiendom KF skal bidra til å styrke kommunens overordnede visjon om "byvekst med kvalitet". Foretaket er et av landets mest effektive og veldrevne eiendomsaktører innenfor kommunal sektor og har fått flere priser.

Vi søker ny daglig leder med bred erfaring fra bransjerelatert virksomhet og solid økonomiforståelse. Rett kandidat har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og kan bidra til å videreutvikle god samhandling med kommunens basisorganisasjon og øvrige samarbeidspartnere. Vi vil vektlegge tydelig og tillitsbasert lederskap.

Du bør være kvalitetsbevisst og strukturert og kunne vise til resultater. Forståelse for kommunens eierrolle og erfaring fra politisk styrt organisasjon, vil være en styrke i stillingen. Det forventes relevant høyere utdanning og nødvendig ledererfaring. Stillingen gir en unik mulighet for å lede et kompetent eiendomsmiljø innenfor rammen av solid og langsiktig eierskap. Daglig leder rapporterer til et eget styre.

Alle søknader og henvendelser behandlets konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. For å avspeile mangfoldet i befolkningen, oppforder vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

 

Kontaktperson: Randi Flugstad
Telefon:
905 84 138
Arbeidssted:
Drammen
Søknadsfrist: 25.september