Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Caverion ønsker å bli en ledende europeisk leverandør av avanserte og bærekraftige livssyklusløsninger. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,3 milliarder kroner og 2700 ansatte i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 23 milliarder kroner og nærmere 17.000 ansatte i 12 land i Europa.

Med samtlige fagområder under samme tak har Caverion lang erfaring med store og komplekse prosjekter. Nå har Caverion opprettet et eget kompetansesenter for store prosjekter, for å videreutvikle Caverions rolle som hovedpartner gjennom hele livssyklusen til et prosjekt, fra design & engineering til gjennomføring og ledelse av store prosjekter.

Kompetansesenteret for Store prosjekter skal kapre og jobbe med de største og mest innovative prosjektene i Norge innen bygg og anlegg. Akkurat nå jobber avdelingen med den store elektroentreprisen på Farriseidet for Bane Nor, og skal i løpet av våren begynne arbeidet med elektro, rør og ventilasjon for det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Kompetansesenteret er også i god posisjon for andre store og komplekse prosjekter som blir avklart innen kort tid. Tidligere leveranser inkluderer Fornebuporten, nye T2 på Oslo Lufthavn, Nye Ahus sykehus, Ullevål akuttmottak, Høvik stasjon, og Operahuset i Oslo.
 

Prosjektsjefer - Store prosjekter

 

Bli en samfunnsbygger og ta et lederansvar for våre største prosjekter!

 

 

Caverion posisjonerer seg nå enda sterkere mot de store og komplekse prosjektene i Norge. En egen organisasjon, Store prosjekter, er under oppbygning.

 

For at Store prosjekter utvikles i henhold til konsernets ambisjoner for Norge, ønsker selskapet å ansette flere nøkkelpersoner i nyopprettete stillinger, der i blant flere nye prosjektsjefer.

 

Prosjektsjefene er kommersielt ansvarlig for store- og flerfaglige prosjekter, og skal gjennomføre disse i henhold til konsernet tids-, kostnads- og kvalitetskrav. Videre er prosjektsjefene ansvarlig for å støtte og lede prosjektlederne og dermed bidra til avdelingens kompetanseutvikling. Stillingen rapporterer til direktør for Store prosjekter og stillingen inngår i enhetens ledergruppe.

 

Ønskede kandidater har betydelig erfaring som prosjektleder for kompliserte og store totaltekniske prosjekter.

 

Caverion tilbyr noen av markedets mest spennende totaltekniske prosjekter, og unike karrieremuligheter i et av Nordens største tekniske entreprenør for bygg og industri. Du vil bli sentral i utviklingen av Store prosjekter satsningen i Norge.

 

For å søke på stillingen gå inn på www.amropdelphi.no. Søknad med CV merkes 25890. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Kontaktperson: Arne Gunnar Dokken
Telefon: 23 33 27 70 /
900 46 689
Arbeidssted:
Oslo
Søknadsfrist: Snarest