Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Heisleverandørenes Landsforening – HLF er bransjeforeningen for heisleverandører i Norge. Foreningen har seks medlemsbedrifter som omsetter for 1,7 mrd. HLF er en bransjeorganisasjon i Nelfo, en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO.

 

Nelfo er en landsforening i NHO med 1600 medlemsbedrifter innenfor el og it- området med til sammen 26.000 ansatte. Nelfo arbeider primært innenfor næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål, herunder tariffsaker og generell medlemsservice overfor medlemmene. Nelfo er lokalisert på Majorstuen i tidsriktige og moderne lokaler.

 

 

Daglig leder

 

Vil du være med å bidra til gode rammebetingelser og en fornøyd medlemsmasse?

 

 

Nelfo søker etter daglig leder i halv stilling for ledelse av HLF og halv stilling i Nelfo for å arbeide med næringspolitiske spørsmål og videreutvikling av interessegrupper.

 

Nelfos næringspolitiske arbeid bidrar til å danne beslutningsgrunnlag i politiske prosesser, som igjen danner rammebetingelser for medlemsbedrifter samt økt lønnsomhet og nye markedsområder.

 

Nåværende leder går av med pensjon, og i den forbindelse søker vi etter en engasjert og samfunnsinteressert daglig leder som ønsker å arbeide i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Daglig leder vil drifte bransjeorganisasjonen og være aktiv i forbindelse med tariffmessige forhold samt engasjert i forhold til utvikling av regelverk for heisfaget.  Daglig leder rapporterer til styret i HLF som består av representanter fra medlemsbedriftene. Stillingen vil innebære utstrakt kontakt med medlemsbedriftene samt andre interessenter innen næringsliv og politikk.

 

Vi tror rett kandidat har ledererfaring fra næringsliv og/eller organisasjonsarbeid, gjerne med høyere teknisk utdanning.

 

 

Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, etter nærmere avtale.

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med partner Arne Gunnar Dokken i Amrop Delphi, tlf. 900 46 689.

 

For å søke på stillingen gå inn på www.amropdelphi.no. Søknad med CV merket 26101.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

Søknad og CV sendes på mail til kontakt@amropdelphi.no

 

Pga. omlegging til nytt søkerhåndteringssystem vil søkerknappen under stillingen være ute av drift. Søkere som søker via søkerknappen vil ikke bli registrert.