Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune søker avdelingsdirektør til å lede teknisk fagavdeling. Vi har Norges fremste plan- og byggesaksmiljø og en byutvikling i vekst hvor kvalitet, tilrettelegging for brukerne og deres medvirkning har stort fokus.

Avdelingsdirektør Teknisk fagavdeling

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert direktør med et klart brukerperspektiv, gjerne med praktisk erfaring fra avdelingens fagområder. Avdelingens oppgaver omfatter bl.a. avfalls- og byggetilsyn, seksjonering, vei, vann og refusjon, samt heiskontroll og eiendomsmåling. Du vil få lederansvar for 84 medarbeidere fordelt på 6 enheter. Avdelingen har bredt sammensatt kompetanse.

 

Avdelingsdirektøren skal ivareta faglig og administrativ oppfølging av avdelingens ansvarsområder og sikre god kvalitet i produksjonsoppfølgingen, bl.a. gjennom å styrke bruken av digitale løsninger. En sentral oppgave er å sikre høy kvalitet på saksbehandlingen og styrke den faglige utviklingen i avdelingen. Avdelingsdirektøren er ansvarlig for at byggesaksbehandlingen er effektiv, brukerorientert og har ønsket kvalitet. Det forutsetter forståelse for myndighetsrollen, god systemkompetanse og engasjement for digitalisering. Avdelingsdirektøren rapporterer til assisterende etatsdirektør og inngår i toppledergruppen.

 

Søkere må ha relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå og relevant ledererfaring for stillingen. Kompetanse innen ett eller flere av avdelingens fagområder og kjennskap til aktuelt lovverk vil være en styrke i stillingen.  

 

Helhetsperspektiv, gode kommunikasjonsevner og utpreget rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon vektlegges. Evne til å lede gode, involverende arbeidsprosesser og sikre god ressursutnyttelse blir viktig. Vi søker deg som evner å forankre styringssignaler og kan motivere og mobilisere medarbeiderne. Du må ha interesse for bredden i avdelingens fagområder og bidra til godt samspill med andre etater, sektorer, byens befolkning og utbyggere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og de ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb i kommunen, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad/Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også etatsdirektør Ellen De Vibe kontaktes, tlf. 23 49 11 11. Se www.amropdelphi.no for å søke på stillingene. CV og søknad med referansenummer 46053 sendes innen 12.februar 2018.