Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Forbrukerrådet skal arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. I dette ligger at Forbrukerrådet skal være en uavhengig interessepolitisk pådriver. Videre skal Forbrukerrådet medvirke til løsning av tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Vi har kontor i Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og på Svalbard. Til sammen er vi ca. 140 medarbeidere. Vår visjon er: «Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg». Se også www.forbrukerradet.no

 

 

Direktør Forbrukerrådet

 

 

Forbrukerrådet er en moderne kompetanseorganisasjon som arbeider for sin visjon med høyt faglig nivå og stor påvirkningsevne. Vi søker en synlig og samfunnsengasjert leder som ønsker å videreutvikle Forbrukerrådet som forbrukernes fremste talerør.

 

Forbrukerrådets direktør må evne å sette forbrukerspørsmål på dagsorden i samfunnsdebatten og synliggjøre forbrukernes interesser. Du må ha en helhetlig forståelse for Forbrukerrådets egenart og organisasjonens muligheter og utfordringer. Evnen til å kombinere tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv med rollen som engasjert påvirker i forbrukerspørsmål er sentral. Du må være fortrolig med ledelse av en kompetanseorganisasjon hvor det er fokus på faglighet, profesjonalitet, kvalitet og service.

 

Aktuelle kandidater har høyere utdanning og ledererfaring på strategisk nivå fra offentlig sektor, næringsliv og / eller interesseorganisasjon. God samfunnsforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er avgjørende. Vi søker en leder med solid rolleforståelse og evne til å gå inn i komplekse problemstillinger. Du må trives i en fremtredende offentlig rolle. Gjennomføringskraft, integritet og engasjement er viktige egenskaper for å lykkes i å realisere Forbrukerrådets mål og visjon.  

 

Direktøren rapporterer til Forbrukerrådets styre. Styret oppnevnes av Barne- og likestillingsdepartementet som har eierstyringen. Direktøren blir ansatt for en åremålsperiode på 5 år med mulighet for en ny periode. Lønn etter avtale.

 

Ta gjerne kontakt med styreleder Anne Kathrine Slungård, tlf. 482 48 875 eller Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian, tlf. 482 31 646 i Amrop Delphi. Stillingen blir utlyst på nytt i august med søknadsfrist. Søknad og CV merket 56137 sendes til kontakt@amropdelphi.no.

 

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.