Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Det har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling med bla. psykiatrisk sykehus på Blakstad. 

 

Vestre Viken har over 9 000 medarbeidere, et driftsbudsjett på nærmere 9 milliarder og et investeringsbudsjett på 400 millioner. Hovedadministrasjon er i Drammen.

Se mer på www.vestreviken.no

 

 

Administrerende direktør

 

 

Vestre Viken er et veldrevet helseforetak med solid økonomi og god drift. Vi søker en synlig og samlende leder som ser muligheter og sammen med sine medarbeidere vil videreutvikle helseforetaket for fremtiden.

 

Stillingen har stor bredde i oppgaver og utfordringer. Nye teknologiske muligheter, medisinske nyvinninger og endringer i samfunnet gjør at helsetjenestene er i forandring. Samtidig skal organisasjonen forberede seg på innflytting i nytt sykehus som står ferdig om 6-7 år. Den rette kandidaten har høye ambisjoner og evner å kombinere ledelse av en stor og krevende driftsorganisasjon med positiv involvering og videreutvikling av et av landets største helseforetak.

 

Vi søker en erfaren leder med høyere utdanning og solid bakgrunn fra ledelse av større, sammensatt driftsorganisasjon. Stillingen gir en stor kontaktflate, og du legger gode prosesser og etablerer positive relasjoner til samarbeidspartnere eksternt og internt. Det forutsettes trygghet i lederrollen og evne til å samle og engasjere medarbeidere om felles mål. Den ideelle kandidaten har forståelse for politiske og samfunnsmessige utfordringer og har god innsikt i spesialisthelsetjenesten.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merkes 46024.

 

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes.

 

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70

Arbeidssted: Drammen

Søknadsfrist: 18.12.2017