Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil forskningsinstitusjon organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFI har eget styre, og virksomheten har ca. 700 ansatte. FFI utvikler teknologi og kunnskap for å sette Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fagområder som matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap, historie og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og har også en forskningsenhet i Horten.

 

 

 

 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

 

 

 

FFI er forsvarets sentrale forskningsinstitusjon og har til formål å drive forskning og utvikling med utgangspunkt i forsvarets behov. FFI skal gjennom forskning bidra til at Forsvaret blir mer effektivt og samfunnet tryggere, samt bidra til å utvikle norsk industri. FFI har et særlig ansvar for å følge vitenskapelig og militærteknologisk utvikling som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken eller forsvarsplanleggingen. FFI skal være i front innen militærteknisk kunnskap, og bidra til å omsette denne i militær evne.

 

Administrerende direktør leder den daglige virksomheten og står ansvarlig ovenfor styret. Administrerende direktør er også rådgiver innen instituttets fagområder overfor forsvarets politiske og militære ledelse.

 

Det kreves relevant høyere utdanning på masternivå eller høyere, bakgrunn fra forskning og betydelig ledererfaring. Stillingen stiller store krav til innsikt i bredden av instituttets fagområder samt forståelse for sikkerhetspolitiske problemstillinger og forsvarets oppgaver. Vi ser etter kandidater med strategisk kompetanse og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Søkere må være trygge i lederrollen, være innstilt på å utvikle virksomheten videre, og ha evnen til å inspirere og motivere medarbeidere som representerer fremragende kompetanse innenfor sine fagområder.

 

Stillingen innebærer utstrakt representasjon i internasjonale forskningsfora, blant annet i NATO. Gode språkkunnskaper er derfor et krav. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig.

 

Administrerende direktør ansettes for en åremålsperiode på 6 år med mulighet for forlengelse en periode. Lønn etter avtale iht. Statens lederlønnssystem.

 

Søknadsfrist: 14. august.

 

Ta gjerne kontakt med FFIs styreleder Malin Stensønes, tlf.95 90 45 53 eller Bente A Paulsrud i Amrop Delphi, tlf. 91 10 81 65  for mer informasjon. Se full utlysningstekst www.amropdelphi.no eller www.fd.dep.no - FDs hjemmesider.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten.

For å søke stillingen trykk på linken under:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/155149/administrerende-direktoer-forsvarets-forskningsinstitutt-ffi