Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har om lag 200 ansatte fordelt på fem avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

For mer informasjon se www.regjeringen.no/asd  

 

 

Ekspedisjonssjef Arbeidsmarkedsavdelingen

 

 

 

Vi søker en dyktig og strategisk orientert ekspedisjonssjef som vil inspirere og lede nærmere 40 kompetente medarbeidere og bidra i videreutvikling av et viktig politikkområde.  

 

Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvar for å fremme et velfungerende arbeidsmarked, og skal ved bruk av forskning og analyser kontinuerlig bidra til utvikling av arbeidsmarkedspolitikken. Den har ansvar for en rekke økonomiske virkemidler på arbeidsmarkedsområdet. Avdelingen har styringsansvar for Arbeids- og velferdsetaten på sine områder, og samarbeider med andre departementer for å legge til rette for at flere kommer i arbeid. Gjennom dette bidrar avdelingen til verdiskapning og videreutvikling av velferdssamfunnet.

 

Arbeidsmarkedsavdelingen har oppgaver med stor samfunnsøkonomisk betydning. Avdelingen har ansvar for sekretariatet for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og viktige oppgaver knyttet til inntektspolitikken og samarbeidet med arbeidslivets parter.

 

Du må ha høyere utdanning, relevant ledererfaring og god samfunnsøkonomisk forståelse. Ideelle kandidater har kjennskap til og interesse for arbeidsmarkedsspørsmål og øvrige deler av departementets ansvarsområder. Det er nødvendig med god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser og gode engelskkunnskaper. Erfaring med å løse oppgaver på tvers av sektorer vil være en fordel.

 

Søkere må være norske statsborgere, og må kunne sikkerhetsklareres.

 

Stillingen rapporterer til departementsråden og inngår i departementets toppledergruppe.

 

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også departementsråd Eli Telhaug, tlf. 22 24 84 00 kontaktes.

 

Søknad med CV merkes 46011. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig og utvidet søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes. 

 

 

Kontaktperson Amrop Delphi: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70

Kontaktperson Arbeids- og sosialdep: Departementsråd Eli Telhaug, tlf. 22 24 84 00

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 04.12.2017