Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Kommunerevisjonen er valgt av bystyret til å revidere regnskap samt evaluere tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse for kommunens virksomheter. Kommunerevisjonen er uavhengig, og rapporterer revisjonsresultatene til bystyrets organer.

Kommunerevisjonen er organisert i tre avdelinger: Avdeling for forvaltningsrevisjon, Avdeling for regnskapsrevisjon og administrasjonsavdelingen. Kommunerevisjonen har ca. 45 medarbeidere og holder til på Helsfyr.

Les mer om Kommunerevisjonen

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

IT-revisor / regnskapsrevisor

 

Vi søker én til to engasjerte medarbeidere til stilling som revisjonsrådgiver eller seniorrådgiver til vår avdeling for regnskapsrevisjon.

Avdeling for regnskapsrevisjon har i underkant av 20 medarbeidere. Regnskapsrevisjonen i kommunen bygger på internasjonale revisjonsstandarder, med enkelte tillegg for offentlig sektor. Formålet med revisjonen er å gi en bekreftelse i form av revisjonsberetning på at regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi avgir revisjonsberetninger for Oslo kommune og fem kommunale foretak. Benyttet revisjonsverktøy er Descartes. IT-revisjon er en viktig del av regnskapsrevisjonen.  IT-systemer som støtter finansiell rapportering i kommunens virksomheter kartlegges og testes i tråd med gjeldene revisjonsstandarder.

Vi søker nå primært nye IT-revisorer til avdelingen, alternativt én IT-revisor og én erfaren regnskapsrevisor med god praktisk kompetanse på test av intern kontroll i større virksomheter. IT-revisor bør ha CISA-sertifisering og gjerne erfaring med bruk av analyseverktøy. Våre nye kollegaer har høyere utdanning gjerne på masternivå med regnskap og revisjon, økonomi eller IKT i fagkretsen, samt noen års erfaring fra større virksomhet.

Kommunerevisjonen utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og den eller de som ansettes vil også ha kontakt og samarbeid med forvaltningsrevisorer.

Økonomiforståelse, analytiske egenskaper og evne til å gjennomføre egne prosjekter er en viktig forutsetning for å lykkes. Vi ser etter personer som er selvstendige og proaktive, med gode relasjonsbyggende evner og sterk gjennomføringsevne. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi tilbyr selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og dynamisk miljø med korte beslutningsveier og stor påvirkningsmulighet.  Vi har konkurransedyktige betingelser, gode faglige utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Trygve Rastad, Amrop Delphi, tlf. 996 09 086.

Søk på stillingen så snart som mulig og senest innen 8. april 2018.

 

For å søke stillingen, trykk HER.