Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en framtidsrettet nærings- og fiskeripolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har ansvar for bl.a. næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, forenklingsarbeid, konkurransepolitikk, handelspolitikk, fiskeri- og havbrukspolitikk samt maritim politikk.

 

 

 

Ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen

 

 

Vi søker en tydelig, engasjert og strategisk orientert ekspedisjonssjef med visjoner for videre utvikling. Forsknings- og innovasjonspolitikken skal bidra til størst mulig verdiskapning innenfor bærekraftige rammer, og du må ha nødvendig tyngde, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft til å lede an i en stor og sammensatt sektor.

 

Avdelingen har et overordnet ansvar for departementets arbeid med forsknings- og innovasjonspolitikk. Avdelingen forvalter selskaper, forskningsinstitutt, etater og store tilskuddsbevilgninger. Den har ansvar for bevilgninger til Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA, Design og arkitektur Norge (DOGA), Patentstyret, Norsk Romsenter, Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Ansvaret omfatter også deltakelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, hovedsakelig i EU og OECD, og bilateralt forskningssamarbeid. Ut over dette kommer omfattende investerings- og utviklingsprosjekter blant annet knyttet til nukleær virksomhet i Norge, romvirksomhet, Ocean Space Center og bygging av forskningsfartøy.

 

Søkere må ha høyere utdanning, bred ledererfaring, gjerne også fra departement og evne til å inspirere og lede en kompetanseorganisasjon med nærmere 50 medarbeidere. Det er en fordel med god kunnskap om det forsknings- og/eller innovasjonspolitiske området nasjonalt og internasjonalt, solid erfaring fra etatsstyring og samarbeid på tvers av sektorer. Gode engelskkunnskaper, solid rolleforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser er en forutsetning. Søkere må være norske statsborgere, og må kunne sikkerhetsklareres.

 

Stillingen rapporterer til departementsråden og inngår i departementets toppledergruppe.

 

Lønn etter avtale innenfor statens lederlønnssystem. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også departementsråd Reier Søberg, tlf. 915 44 202 kontaktes.

 

Søknad med CV merkes 45965.

 

Etter søknadsfristens utløpt vil det bli utarbeidet offentlig og utvidet søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

 

 

 

Kontaktperson Nærings- og fiskeridep.: Departementsråd Reier Søberg, tlf. 915 44 202

Kontaktperson Amrop Delphi: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70
Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 16.10.2017