Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen. 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune søker avdelingsdirektør til å lede byggesaksfeltet. Vi har Norges fremste plan- og byggesaksmiljø og en byutvikling i vekst hvor kvalitet, tilrettelegging for brukerne og deres medvirkning har stort fokus.

Avdelingsdirektør byggeprosjekter

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert direktør med et klart brukerperspektiv, gjerne med erfaring fra forvaltning av byggesaksprosesser kombinert med formgivningskompetanse.  Avdelingen har ansvar for å bidra til en kvalitetsriktig storbyutvikling i Oslo. Du vil få lederansvar for 70 medarbeidere fordelt på seks enheter som behandler totalt ca. 6000 byggesaker i året.
 

Avdelingsdirektøren skal ivareta faglig og administrativ oppfølging av avdelingens ansvarsområder og sikre god kvalitet i produksjonsoppfølgingen, bl.a. gjennom å styrke bruken av digitale løsninger. En sentral oppgave er å sikre høy arkitektonisk og juridisk kvalitet og styrke den faglige utviklingen i avdelingen. Avdelingsdirektøren er ansvarlig for at byggesaksbehandlingen er effektiv, brukerorientert og har ønsket kvalitet. Det forutsettes forståelse for myndighetsrollen, god systemkompetanse og engasjement for digitalisering. Avdelingsdirektøren rapporterer til etatsdirektøren og inngår i toppledergruppen.

 

Den ideelle kandidaten er arkitekt/landskapsarkitekt, men også annen utdanning, fortrinnsvis på masternivå er relevant. Interesse for arkitektur er en forutsetning. Du må ha relevant ledererfaring og fagkompetanse med kjennskap til aktuelt lovverk.

 

Helhetsperspektiv, gode kommunikasjonsevner og utpreget rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon vektlegges. Evne til å lede gode, involverende arbeidsprosesser og sikre god ressursutnyttelse blir viktig. Vi søker deg som evner å forankre styringssignaler og kan motivere og mobilisere medarbeiderne. Du må ha interesse for og kunnskap om avdelingens fagområder, og bidra til godt samspill med andre etater, sektorer, byens befolkning og utbyggere.

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og de ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb i kommunen, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Randi Flugstad/Liv S. Bøe i Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også etatsdirektør Ellen De Vibe kontaktes, tlf. 23 49 11 11. Se www.amropdelphi.no for fullstendig annonse og for å søke på stillingene. CV og søknad med referansenummer 46054 sendes innen 12.februar 2018.