Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

 

 

 

Kategorileder Anskaffelser av tekniske konsulenttjenester

 

 

Statkrafts konsernfunksjon for anskaffelser har ansvar for konsernets innkjøpsprosesser, systemer og metoder, gjennomføring av anskaffelser i de største prosjektene, samt kategori ledelse på OPEX og CAPEX. Konsernanskaffelser er delt i tre avdelinger, Systemer og Prosesser, Prosjektanskaffelser og Kategoriledelse. Avdelingen har 22 høyt kompetente medarbeidere.

 

Avdelingen for kategoriledelse består av fem personer som jobber med kategorikjøp i prosjekt, drift og stab. Til denne trenger vi en ny kategorileder for innkjøp av tekniske konsulenter. Som kategorileder for innkjøp av tekniske konsulenter vil du være ansvarlig for den strategiske utviklingen av kategorien. Samtidig vil du også utføre operative kjøp for å sikre gode avtaler. Du vil være med å sikre implementering, oppfølging, måling og videreutvikling av konsulentanskaffelsene i Statkraft.

 

Jobbinnhold

·         Utvikle kategoristrategier

·         Forstå / være oppdatert om leverandørmarkedet

·         Analysere spend og kjøpsadferd

·         Inngå, implementere og følge opp rammeavtaler

·         Planlegge fremtidige kjøp i kategorien

·         Måling, oppfølging og utvikling av leverandører

·         Trene og lære opp innkjøpere og rekvirenter

·         Bygge relasjoner med interne kunder

·         Gjøre operative innkjøp til forretningsenheter / stab

·         Bidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av rutiner og arbeidsprosesser

 

 

Personlige egenskaper og ferdigheter

 

·         Minimum 7 års relevant erfaring, hvorav minimum 3 års erfaring innen kategoriledelse

·         Kan vise til gode resultater innenfor kategoriinnkjøp

·         Sterke analytiske evner

·         Mot til å utfordre, evne til å overbevise og samtidig skape høy grad av kundetilfredshet

·         Behersker alle deler av innkjøpsprosessen faglig godt med meget gode referanser

·         Lagspiller med evne til å lede prosesser og samhandle effektivt med andre Svært gode ferdigheter i profesjonelle systemer for innkjøp; vi bruker Contiki kontraktssystem, SAP, Easy Risk, Achilles

·         Høy grad av selvstendighet og god leveringsevne i en stor og kompleks organisasjon

·         Gode ferdigheter i veiledning av andre innkjøpere og drive opplæring i prosesser, systemer og verktøy

·         Behersker stor kontaktflate og mange prosesser samtidig

·         Må beherske både engelsk og norsk som arbeidsspråk

·         Høyere teknisk eller økonomisk utdannelse

 

 

Statkraft tilbyr konkurransedyktige vilkår og godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. For spørsmål om rollen kan du kontakte Snorre Støtvig på telefon 924 25 266.

 

Kandidater er velkommen til å kontakte vår rekrutteringspartner Svein Olsen Mellemsæter (Amrop Delphi) på telefon 404 92 684 / som@amropdelphi.no

 

Søk stillingen snarest ved å klikke på følgende linke https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=110480544