Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

TeleComputing har i dag Europas største og mest moderne felles driftsplattform tilpasset SMB-markedet. Vi leverer alt fra komplette IT-driftsystemer til enkelt-tjenester knyttet til spesifikke behov som vi integrerer i kundens driftssystemer. Med våre tjenester får små og mellomstore bedrifter tilgang til IT med en kvalitet og sikkerhet som normalt er forbeholdt store internasjonale selskaper. TeleComputing har hovedkontor i Asker, samt kontorer i Bergen, Stavanger, Arendal, Stockholm og Göteborg. Konsernet har ca 800 ansatte og en omsetning på om lag 1,6 mrd NOK.

 

Produktdirektør                       

Nyetablert stilling for ledelse av strategisk vekstområde

 

Stillingen som Produktdirektør er nyopprettet og får en sentral plass i ledergruppen for TeleComputing Norway AS. Som en del av strategien med å etablere selskapet som en proaktiv og ledende one-stop shop/totalleverandør, er det etablert ambisiøse vekstmål for salg av hardware produkter og tilhørende verdiskapende tjenester.

 

Sentrale ansvarsområder er:

 

·         Etablere produkt- og markedsstrategi, med tilhørende ambisiøse salgsmål

·         Skape nye produktkonsept som bidrar til at selskapet vinner nye totalkunder

·         Etablere tiltaksplaner og salgsmål for mersalg av verdiskapende løsninger mot eksisterende kunder

·         Utarbeide salgskampanjer - i tett samarbeid med markedsavdelingen

·         Etablere tydelig salgskultur og proaktivt kundefokus, herunder sikre kompetanse og kapasitet i sin enhet for å realisere ambisiøse planer og mål

·         Være pådriver for at selskapet har best mulig innkjøpsavtaler og effektive logistikkprosesser med sentrale leverandører og distributører

·         Etablere, lede og samlokalisere det nye produktteamet på 9 medarbeidere

·         Bidra som proaktiv ressursperson i ledergruppens strategiske prosesser

 

Produktdirektøren forventes å kunne sette og styre egen agenda og retning for sitt ansvarsområde. Evne til både strategisk tenking ,operativt engasjement og styringskraft forventes. Vi ønsker oss en kundeorientert og kommersiell Produktdirektør med relevant utdanning og solid ledererfaring fra tilsvarende arbeid.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til våre rådgiverpartnere i Amrop Delphi; Svein Olsen Mellemsæter, tlf. 40 49 26 84 eller Jan Kirkerud, tlf. 98 21 38 12.

For å søke på stillingen, send din søknad til kontakt@amropdelphi.no. Søknad med CV merkes med 86120.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Søknad og CV sendes på mail til kontakt@amropdelphi.no

 

Pga. omlegging til nytt søkerhåndteringssystem vil søkerknappen under stillingen være ute av drift. Søkere som søker via søkerknappen vil ikke bli registrert.