Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Eltel er en ledende nordeuropeisk leverandør av tekniske tjenester til infranettbransjen – kritisk infrastruktur innenfor segmentene Power og Communication med kjernevirksomhet i Norden, Polen og Tyskland. Eltel tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser. Eltel har en differensiert kontraktsportefølje og en lojal og voksende kundebase av store netteiere. Eltel har ca. 8700 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,4 milliarder euro i 2016. Eltels aksjer ble børsnotert på Nasdaq Stockholm i februar 2015

I Norge har vi ca. 1400 ansatte fordelt geografisk over hele landet. Eltel Networks i Norge er sertifisert iht. ISO 9001: 2008 og ISO 14001:2004.

 

 

 

KHMS-leder for Norge

 

 

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet er viktige satsingsområder for Eltel Networks, og vi søker en engasjert, serviceinnstilt og samarbeidsorientert KHMS-leder som vil lede an i dette arbeidet. Eltel Networks er ISO sertifisert og har en nullvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang. Eltels sikkerhetsarbeid er implementert i selskapets rutiner og ledelsessystem.

 

Stillingen vil være innholdsrik, utfordrende og variert med stor påvirkningskraft og muligheter til å utvikle området. Du vil ha et operativt fokus og jobbe tett med de operative enhetene i Norge og samarbeide med tilsvarende roller i Eltel internasjonalt. Foruten å være en sentral pådriver for KHMS-arbeidet og en sparringspartner for den norske virksomheten, vil du ha ansvaret for implementering og etterlevelse av ledelsessystemet for kvalitet og sikkerhet samt utvikle og vedlikeholde styringssystem for HMS i Eltel Norge. En sentral oppgave vil være å utvikle strategi og handlingsplan i samarbeid med Eltel Group, i tillegg til å ta initiativ og aktivt gjennomføre interne 'audits' med KHMS-ansvarlig i forretningsområdene. Evne og vilje til å sette seg inn i driften og å finne gode løsninger i samarbeid med KHMS-miljøene i forretningsområdene vil være avgjørende. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Den ideelle kandidaten har utdannelse på Master nivå, gjerne innen et av ansvarsområdene. Du har solid erfaring fra relevant virksomhet og fra arbeid med HMS, kvalitet og revisjonsarbeid. Foruten administrativ erfaring med å vedlikeholde og følge opp støttesystemer, har du også bakgrunn fra arbeid med kvalitet og prosessforbedring. Vi legger vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og evne til gjennomføring. Utover dette behersker du engelsk som arbeidsspråk på forretningsnivå.

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med partner Jan Kirkerud, Amrop Delphi, mobil 98 21 38 12.

 

For å søke på stillingen gå inn på www.amropdelphi.no. Søknad med CV merket 85967.

Alle henvendelser behandles fortrolig. Arbeidssted vil være Oslo,

 


Kontaktperson:
Jan Kirkerud
Telefon: 23 33 27 70

Søknadsfrist: Snarest