Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet har ansvar for folkehelsepolitikken og for primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, herunder e-helse, helserett og eierskapsforvaltning av helseforetakene. Les meir om oss på regjeringen.no.

 

Folkehelseinstitutt (FHI) er eit forvaltningsorgan underlagt HOD. FHIs samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til god folkehelse og gode helse- og omsorgstenester.

 

Instituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon på disse fagområdene 

·         smittevern

·         psykisk og fysisk helse

·         miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker helsetilstanden og ulikskap i helse

·         helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkninga

·         internasjonal helse

 

Direktøren for FHI vil leia ei verksemd med omlag 900 årsverk.

 

 

 

Direktør ved Folkehelseinstituttet - åremålsstilling

 

 

 

Ved Folkehelseinstituttet (FHI) er det med verknad frå 13. august 2018 ledig åremålsstilling som direktør.

 

Vi søker etter ein direktør som

·         har faglig autoritet

·         har god rolleforståing og høg personleg integritet

·         er strategisk orientert

·         har god gjennomføringsevne

·         har gode kommunikasjonsevner

·         har gode samarbeidsevner

·         er resultat- og utviklingsorientert

·         har brei samfunnsmessig orientering

·         evner å byggje relasjonar og samarbeide med myndigheiter, sektoren og brukerorganisasjoner

 

Vi har disse kravene til kvalifikasjoner

·         høgare utdanning

·         erfaring som toppleiar fra offentleg- og/ eller større privat verksemder

·         god forståing for statleg forvaltning og styring

·         god innsikt i politiske prosesser

·         inngåande kjennskap til forsking og fagområda til FHI

·         god kunnskap om utfordringar på folkehelseområdet

·         god skriftleg og muntleg fremstillingsevne på norsk

·         gode engelsk kunnskaper

 

Du må være norsk statsborger, og må kunne sikkerhetsklareres.

 

Vi tilbyr:

·         løn etter avtale innafor statens leiarlønssystem

·         utfordrende arbeidsoppgaver

·         eit faglig dyktig og spennende arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger

·         vi har 5 veke ferie, fleksitidsordning og gode velferdsordninger

 

Kvinner vert oppfordra til å søkje.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

 

For meir informasjon kan departementsråd Bjørn-Inge Larsen, tlf. 22 24 84 07 også kontaktast.

 

Søknad med CV merket 46118 kan sendast via www.amropdelphi.no så snart som mulig og seinast innan 21. mai 2018.

 

Etter at søknadsfristen er gått ut lages det ei offentleg og ei utvida søkjarliste. Søkjarar som har bede om konfidensiell behandling kan likevel bli oppført på søkjarlista. I så fall vil søkjarane bli varsla før offentleggjeringa.