Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Moelven Industrier ASA er en av Skandinavias ledende leverandører av byggprodukter og tilhørende tjenester. Konsernet har 52 operative enheter i Norge, Sverige og Danmark, med 3 500 medarbeidere og en omsetning på ca. 10,8 mrd. NOK.

Moelven Limtre AS er den ledende produsenten av limtre i Norge. Vi er 141 ansatte og har en omsetning på 300 MNOK. Hovedkontoret ligger i Moelv med avdelinger i Kristiansand og Trondheim. Se også www.moelven.no/limtre

 

 

Fabrikksjef

 

Moelven Limtre | selskap i vekst | ledergruppe   

 

Moelven Limtre er et av Europas ledende selskaper innen utvikling og produksjon av store og komplekse limtrekonstruksjoner og har utmerket seg gjennom leveranser til byggeprosjekter som vekker internasjonal oppmerksomhet. Det grønne skiftet betyr økende etterspørsel etter våre produkter, og vi styrker vår satsning på limtre ytterligere.

 

Fabrikksjefen har overordnet ansvar for drift og utvikling av hele produksjonsvirksomheten med fabrikk på Moelv og avdelinger i Kristiansand og i Trondheim. Til stillingen ligger daglig ledelse av fabrikken på Moelv hvor det både er standardproduksjon og krevende spesialisering til prosjekter. En viktig oppgave er å sikre god produksjonsplanlegging og optimal kapasitetsutnyttelse, og stillingen krever tett dialog og samhandling med organisasjonen for øvrig. Som fabrikksjef må du ha kontinuerlig fokus på utvikling og forbedringsprosesser for å styrke effektivitet, produktivitet og kvalitet.

 

Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er en del av ledergruppen

 

Vi søker en fremtidsrettet leder med industriell kompetanse, ledererfaring fra produksjonsvirksomhet og høyere relevant utdanning. Vi ser etter deg som både trives med drifts- og utviklingsoppgaver og som evner å skape engasjement hos medarbeidere.

 

For nærmere informasjon kontakt Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646, Amrop Delphi eller administrerende direktør Rune B. Abrahamsen, tlf. 926 52 912.

 

Søknad med CV merkes 56046.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

 

Kontaktperson Amrop Delphi: Bente A. Paulsrud tlf. 911 08 165 / Kristin Høy Lian tlf. 482 31 646

Kontaktperson Moelven Limtre: Adm. direktør Rune B. Abrahamsen, tlf. 926 52 912

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Moelv