Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo

politidistrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

 

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

 

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politi.no

 

 

 

Avdelingsdirektør HR og HMS

 

 

 

Oslo politidistrikt søker leder av Stab for HR og HMS. Som leder av staben har du et overordnet ansvar for utøvelse av arbeidsgiverrollen i politidistriktet og for å sikre god kvalitet i politidistriktets HR og HMS-prosesser. I dette ligger primært ansvar for strategisk kompetansestyring, rekruttering, ledelse- og medarbeiderutvikling, arbeidsplanlegging og partssamarbeid, herunder forhandlingsleder.

 

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.

 

Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våreledere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.

 

Jf. offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om skjerming (søkeren vil bli varslet).

 

 

Arbeidsoppgaver

Du vil ha følgende hovedoppgaver:

·      Ivareta fagmyndighetsrollen innenfor ansvarsområdet

·      Ansvar for et systematisk HMS arbeid på et strategisk og overordnet nivå

·      Sørge for høy kvalitet i tjenesteproduksjonen

·      Være politidistriktets forhandlingsleder

·      Være pådriver og støttespiller i utviklingen av et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god

·      medarbeidertilfredshet i politidistriktet

·      Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og sørge for systematiske forbedringer innenfor fagområdet

·      Støtte linjen i innføring av nye arbeidsformer og metoder

·      Bidra aktivt i fagnettverk på relevante områder

 

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

·      Fortrinnsvis mastergrad innenfor HR-relevante fag. Lang og relevant erfaring kan være et alternativ til

·      manglende mastergrad

·      Minimum 3 års relevant ledererfaring

·      Bred kompetanse og erfaring innenfor strategisk og operativ HR

·      Erfaring med å lede omstillings-, endrings- og utviklingsprosesser

·      God resultatoppnåelse i tidligere stillinger

·      Erfaring med forhandlinger

 

Ønsket:

·      Relevant lederutdanning

·      Kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer

·      Kunnskap om relevante lover, forskrifter og avtaleverk

·      Kompetanse og erfaring innen strategisk HMS arbeid

·      Erfaring fra samhandling med tillitsvalgte

 

Personlige egenskaper

·      Resultatorientert og god gjennomføringsevne

·      Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid

·      Innovativ og løsningsorientert

·      God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging

·      Samfunnsorientert og med forståelse for stabens rolle i politiets samfunnsoppdrag

·      Medarbeiderorientert og med evne til å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere

Vi tilbyr

·      En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

·      En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate

·      Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (SKO 1060) fra kr. 979 000 - 1 056 000 brutto pr. år. Ved særskilt kompetanse kan høyere lønn vurderes

·      Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)

·      Det kreves plettfri vandel og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Må kunne klareres for aktuelt nivå jf. sikkerhetsloven.

 

 

Kontaktpersoner:

Bjørn Vandvik, Visepolitimester Oslo politidistrikt, tlf. 480 84 590

Bente A. Paulsrud, Partner i Amrop Delphi, tlf. 911 08 165

Søknadsfrist: 31.08.2017

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes.