Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Helgelandssykehuset HF er et av fire helseforetak i regionhelseforetaket Helse Nord og består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Foretaket er blant regionens største kompetansemiljøer og gir lokalsykehustilbud innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester til cirka 78 000 innbyggere fordelt på 18 kommuner på Helgeland. Helseforetaket har cirka 1350 årsverk og et budsjett på ca. 1,3 milliarder kroner.

All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet - trygghet - respekt. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

Hovedkontor er i Mo i Rana. Se www.helgelandssykehuset.no.

 

 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

 

Vi søker en synlig og samlende leder som sammen med engasjerte og kompetente medarbeidere vil videreutvikle spesialisthelsetjenesten for Helgelands befolkning. Den rette kandidaten har gode kommunikasjonsegenskaper og evne til samhandling og dialog med eksterne samarbeidspartnere og fagmiljøet internt.  

 

Stillingen har stor spennvidde i oppgaver, både internt og eksternt. Helgelandssykehuset utreder for tiden sykehusstrukturen på Helgeland for å finne en bærekraftig modell som kan møte framtidas behov. Arbeidet ledes av administrerende direktør, og de neste årene vil planlegging og beslutning om fremtidig struktur være en helt sentral oppgave. Parallelt må du ha fokus på kvalitativt god, sikker og effektiv drift og stimulere dine medarbeidere til faglig utvikling og forskning.  

Som leder for en av regionens største kompetanseorganisasjoner, vil du stå overfor store og krevende utfordringer i skjæringspunktet mellom organisasjon, fag, ledelse og økonomi. Samtidig vil det være stor offentlig oppmerksomhet.

 

Vi søker en erfaren leder med høyere utdanning, innsikt i helsesektoren og forståelse for politiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til endringsprosessen. Vår ideelle kandidat har bakgrunn både fra større omstillingsprosesser og fra ledelse av større, komplekse driftsorganisasjoner. Det forutsettes trygghet i lederrollen og evne til å samle og motivere medarbeidere i en krevende fase. Gjennomføringsevne, integritet og engasjement er viktige egenskaper for å lykkes.

 

Søknad med CV merkes 46003. Etter frist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes.  

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe
Telefon: 23 33 27 70
Arbeidssted:
Mo i Rana
Søknadsfrist: 17. november