Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagorgan for barnevern, familievern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering samt arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Les mer på www.bufdir.no

 

 

Direktør for anskaffelser

 

Toppledelse – Virksomhetskritiske anskaffelser – Strategisk nivå

 

 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kjøper varer og virksomhetskritiske tjenester fra et bredt spekter av leverandører og samarbeidspartnere. Både spennvidde og kompleksitet i virksomhetens portefølje av anskaffelser vil gi vår nye direktør for anskaffelser stor påvirkning på strategisk viktige områder, og du vil derfor få en sentral plass i toppledergruppen i Bufdir.

 

Den samlede verdien av anskaffelser utgjør årlig ca. 3,5 mrd. NOK. Videreutvikling av direktoratets strategier og prosesser for regionale kjøp av barnevernstjenester har stor betydning både strategisk, økonomisk og omdømmemessig. Utover dette får du strategisk ansvar for kjøp av forskningstjenester og leie av eiendom samt for kontinuerlig effektivisering og profesjonalisering av driftsrelaterte anskaffelser.

 

Vi ser etter deg som motiveres av å ha totalansvar for overordnet styring og utvikling av en mangfoldig innkjøpsportefølje. Du skal lede kompetente medarbeidere og sørge for profesjonelle leveranser til interne bestillere med høye krav.

 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring

Høyere utdanning, helst på masternivå.

Robust anskaffelsesfaglig kompetanse fra større virksomhet

Erfaring og resultater fra strategisk utviklingsarbeid innen innkjøp og anskaffelser

God kunnskap om kontraktsrett og regelverket for offentlige anskaffelser

Relevant ledererfaring og god kunnskap om styring og ledelse i komplekse virksomheter

Erfaring med leverandør- og markedsutvikling, særlig innen tjenestekjøp

 

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen er du tillitsvekkende, tydelig og trygg i din adferd. Du har sterk gjennomføringskraft og evner å håndtere mange samarbeidspartnere med ulike interesser og bakgrunn. Utpreget strategisk forståelse og velutviklet evne til å agere i et politisk utfordrende landskap vil vektlegges. Det stilles store krav til integritet og vurderingsevne. Du må skape gode relasjoner og kommunisere godt på ulike nivåer.

 

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som SKO 1060 avdelingsdirektør, fra kr 738 400 - 1 100 800 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Medlemskap i Statens pensjonskasse (jf. Lov om Statens pensjonskasse), som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag

 

Generelle opplysninger

Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufdir har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Bufdir er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

 

Søknad med CV merkes 45996. For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes.

 

 

Kontaktperson Amrop Delphi: Svein Olsen Mellemsæter, tlf. 404 92 684 eller Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70

Kontaktperson Bufdir: Direktør Mari Trommald, tlf. 906 05 916

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 23.11.2017