Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for ca 500 000 innbyggere i Follo, tre bydeler i Oslo, Rømskog og på Romerike. 9200 medarbeidere sørger for at det blir levert spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. "Menneskelig nær - faglig sterk” er helseforetakets visjon.

 

Se mer på www.ahus.no

 

 

Direktør forskning og innovasjon

 

 

 

Direktøren skal være en pådriver for at forskning og innovasjon styrkes og synliggjøres som sentrale deler av sykehusets kjernevirksomhet. Vi søker en målrettet og samlende leder med høye ambisjoner om å videreutvikle vår rolle som universitetssykehus med fremragende forskningsmiljøer.

 

Forsknings- og innovasjonsdirektøren inngår i helseforetakets ledergruppe og har lederansvar for sentral forskningsstøtte. Direktøren samarbeider nært med de etablerte forskningsmiljøene i foretaket, og skal være en strategisk pådriver for videre utvikling og satsinger. Det legges stor vekt på et nært samarbeid med Campus Ahus, UiO, Oslo Met og øvrige samarbeidspartnere.

 

Vi søker en kandidat med et godt kontaktnett og evne til å bygge tillit både eksternt og mellom de ulike fagmiljøer internt. Du skal legge til rette for gode, forberedte prosesser og være offensiv og nytenkende i dialog med samarbeidsinstitusjoner, inkl. finansieringskilder.

 

Den ideelle kandidaten har egen forskerkompetanse, god kjennskap til helsetjenesten og solid kunnskap om innovasjonsprosesser og norske og internasjonale forskningssystemer.

 

 

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merket 46085 sendes via www.amropdelphi.no senest innen 4. april 2018.

 

 

 

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort også for dem har bedt om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli varslet før offentliggjøring.

 

Ahus har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.