Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Den norske kirke er en landsdekkende folkekirke med 3,8 millioner medlemmer i 1200 menigheter, 130 000 frivillige medarbeidere, 9000 tillitsvalgte og 7500 ansatte.  Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet og iverksetter Kirkemøtets beslutninger samt leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag om lag 75 ansatte organisert i seks fagavdelinger, herunder sekretariatene for Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd. Sekretariatet er lokalisert i Oslo og Tromsø.

 

Les mer på www.kirken.no 

 

 

Direktør for Kirkerådet

 

 

Nåværende direktør fratrer sin stilling etter sin andre åremålsperiode 1. juni 2018, og vi søker hans etterfølger. Kirkerådets direktør er daglig leder for 75 medarbeidere i de sentralkirkelige rådenes felles sekretariat, dvs. for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd og utøver arbeidsgiveransvar for 1280 prester og ca. 300 administrativt tilsatte i bispedømmerådene. Kirkerådet ved leder er direktørens nærmeste overordnede.   

 

Direktørens hovedoppgaver er å forberede saker slik at Kirkemøtets vedtak fattes på best mulig grunnlag samt sikre gjennomføring av Kirkemøtets vedtak på en profesjonell og effektiv måte. Direktøren skal lede organisasjonen i en tid med store endringer i kirkens organisasjonsstruktur og bidra til kloke prioriteringer og godt samarbeid mellom alle relevante enheter og funksjoner i den norske kirkestrukturen. Ledelse av nødvendige endringsprosesser og konstruktiv dialog med relevante politiske organer er også sentrale oppgaver. Direktøren forventes å kunne representere Den norske kirke på en tillitsvekkende måte i det offentlige rom.

 

I valg av ny direktør for Kirkerådet vil det legges vekt på

  • Høyere utdanning og solid relevant ledererfaring
  • Må identifisere seg med Den norske kirkes grunnlag og oppdrag
  • Bred samfunnsmessig orientering og god forståelse for Den norske kirkes struktur og funksjon
  • Gode lederegenskaper og god rolleforståelse med evne til å samle, motivere og utvikle medarbeidere
  • Styringskraft og gjennomføringsevne
  • Velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling
  • Erfaring fra offentlig sektor og forståelse for politiske beslutningsprosesser
  • Medlemskap i Den norske kirke

 

Vi tilbyr en unik, meningsfull og mangfoldig lederstilling, og vi ser etter en samfunnsengasjert leder som ønsker å bidra i den videre utviklingen av Den norske kirke.

 

Stillingen tilsettes på åremål for 6 år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

 

Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Svein Olsen Mellemsæter, tlf. 404 92 684 eller Bente A. Paulsrud hos Amrop Delphi, tlf. 911 08 165. Leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum kan evt. også kontaktes, tlf. 957 56 575.

 

Søknad med CV merkes 56008.

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no

 

 

 

Kontaktperson Amrop Delphi: Svein Olsen Mellemsæter, tlf. 404 92 684 eller Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165

Kontaktperson Kirkerådet: Kristin Gunleiksrud Raaum, tlf. 957 56 575

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 10.01.2018