Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

DIFA AS er et selskap, heleid av Apotekforeningen (apotek.no), som skal anskaffe, utvikle og forvalte felles IT-løsninger for legemiddelhåndtering i apotek. Alle landets 900 apotek samarbeider om felles løsninger innen e-helse, og DIFA har ansvaret for å realisere dette. Dette inkluderer også løsninger for bruk av f eks kjernejournal, e-resept, felles legemiddelliste og journalføring i apotek.

 

Innovative løsninger – fremtidens e-helse

Apotekbransjen står foran en omfattende fornyelse av IT-løsninger for legemiddelhåndtering og Difa har en avgjørende rolle i realiseringen av dette. Selskapet samarbeider tett med apotekkjedene, enkeltstående apotek, myndigheter og profesjonelle leverandører. Til selskapet søker vi:

 

 

Ansvarlig sikkerhet i DIFA

 

 

Ansvarlig sikkerhet:

  • årlig kartlegge sårbarheter og risiko og anbefale eventuelle tiltak
  • kartlegge og dokumentere etterlevelse av felles tiltak
  • utarbeide relevante policyer, retningslinjer og krav
  • avklare og tydeliggjøre ansvarsfordeling
  • tolke og initiere oppfølging av lov- og forskriftsverk
  • utarbeide styringsinformasjon for informasjonssikkerhet med tilhørende rapportering
  • følge opp leverandører; kvalitet og sikkerhet 

Til stillingen søker vi medarbeider med høyere utdanning, relevant erfaring og stor interesse for utvikling av de nye løsningene innen helsesektoren. Ideelle kandidater trives med å jobbe i nettverk og å lede prosesser på tvers av offentlige og private aktører som fører frem til nye e-helseløsninger, heller enn å ha et stort personalansvar. Du må motiveres av å være på et lag der man går nye veier og ha erfaring fra å jobbe med både virksomhetsbehov og IT.

 

Stillingen rapporterer til daglig leder for DIFA AS.

 

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi tlf. 23 33 27 70. For ytterligere informasjon kan også Terje Wistner, daglig leder DIFA/direktør teknologi og e-helse, Apotekforeningen, tlf. 414 76 974 kontaktes.

 

Søknad med CV merkes 46031. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

 

 

 

Kontaktperson i Amrop Delphi: Liv S. Bøe, tlf. 23 33 27 70

Kontaktperson i DIFA: Terje Wistner, tlf. 414 76 974

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: Snarest