Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

NYE ASKER KOMMUNE

Kommunene Hurum, Røyken og Asker skal slås sammen til én kommune med navn Asker kommune fra 1.januar 2020. Den nye kommunen vil bli Norges 8. største kommune med nærmere 95.000 innbyggere og ca. 6000 ansatte.  Se www.asker.kommune.no.

 

 

DIREKTØR MEDBORGERSKAP

 

Nærdemokrati   ǀ  Samskaping  ǀ  Innbyggertorg  I  Frivillighet

 

Til ledergruppen i nye Asker kommune skal det rekrutteres Direktør medborgerskap, som trolig vil være den første stillingen i sitt slag i Norge. Det skal bygges en ny kommune og det er en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og -engasjement gjennom utvikling av nærdemokrati og nye samhandlingsarenaer. Nye Asker skal tuftes på FN`s bærekraftsmål.

 

Den nye direktørens ansvarsområder vil omfatte idrett og friluftsliv, kulturskole, kulturliv, bibliotek, innbyggertorg og nærdemokrati, totalt 6 enheter med ca. 230 ansatte. Som medlem av toppledergruppen i nye Asker, vil du ha ansvar både for eget område og for helheten i kommunen. Frem til 1.1.2020 vil du fungere som "delprosjektleder" under utviklingen av den nye kommunen og ha ansvar for å lede prosjekter innenfor eget kommunalområde.

 

Vi søker deg med engasjement for samskaping og utvikling av gode løsninger for innbyggermedvirkning.  Du har et bredt samfunnsperspektiv med blikk for utvikling av alle sider ved kommunalt medborgerskap.  Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere, vil være avgjørende i stillingen. 

 

Vi søker en visjonær og utviklingsorientert leder med erfaring fra strategisk ledelse, prosjektledelse og gjerne fra relevante ansvarsområder i stillingen. Du bør kunne vise til oppnådde resultater i arbeid med omstillings- og utviklingsarbeid. Rett kandidat har god samfunnsinnsikt og utpreget rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon. Vi søker en tydelig, beslutningsdyktig og tillitsskapende leder med god gjennomføringsevne og høy integritet. Det forventes høyere utdanning og relevant ledererfaring fra store og komplekse virksomheter.

 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf.905 84 138 eller rådmann Lars Bjerke i nye Asker kommune tlf 990 80 820. Gå inn på www.amropdelphi.no for mer informasjon og for å søke på stillingen. Søknadsfrist 22. mars 2018.

 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden.