Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

 

 

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

 

 

Fagdirektør strategisk anskaffelser

 

 

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsforvalter med over 1250 ansatte. Forsvarsbygg har den siste tiden gjennomført en omfattende OU-prosess hvor en viktig del av målsettingen har vært å skape helhet i leveransene, samhandling og synergier mellom enhetene. Dette har resultert i en ny organisasjons- og styringsmodell.

 

Forsvarsbygg er en stor innkjøper som henter nær 80 % av sin omsetning i markedet. Vi søker derfor etter en fagdirektør med tung anskaffelsesfaglig kompetanse og gode lederegenskaper.

 

Fagdirektør strategiske anskaffelser rapporterer til stabsdirektør virksomhetsstyring og økonomi.

 

Stab for virksomhetsstyring og økonomi har ansvar for å iverksette oppdrag og føringer fra Forsvarsdepartementet i virksomhetsstyringen av Forsvarsbygg. Staben har overordnet faglig ansvar for Forsvarsbyggs samlede økonomifunksjon, samt ansvar for Forsvarsbyggs virksomhetsstrategi og andre sentrale strategier og polycies. Staben skal ivareta helhet og sammenheng mellom styring og strategier.

 

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

 

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Etablere en helhetlig og hensiktsmessig anskaffelsesstrategi for Forsvarsbygg.
 • Sørge for realisering av gevinster fra Forsvarsbyggs anskaffelsesprosesser.
 • Overordnet fagansvar for hele anskaffelsesområdet.
 • Ansvar for å utvikle, profesjonalisere og samordne anskaffelsesfunksjonen, og herunder bidra til en hensiktsmessig organisering.
 • Lede særlig komplekse og tunge anskaffelser.
 • Bistå innenfor enhetens øvrige oppgaver innen styring og utvikling, leverandør- og markedsutvikling, strategiutvikling, forbedringsarbeid, virksomhetsstyring, utredningsarbeid/saksbehandling for ledergruppen, samt strategiske samarbeidsrelasjoner med andre etater og organisasjoner.

 

Kvalifikasjoner

 

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Ønsket fagretning innen; jus, økonomi, eiendoms- og byggfag.
 • Relevant anskaffelsesfaglig kompetanse fra større virksomhet.
 • God kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser.
 • God kunnskap om styring og ledelse.
 • Ønskelig med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.
 • Ønskelig med erfaring fra strategisk utviklingsarbeid innen innkjøp og anskaffelser.
 • Ønskelig med erfaring med leverandør- og markedsutvikling.
 • Sikkerhetsklarering STRENGT HEMMELIG/CTS.

 

 Søknad med CV merket 25945.

 

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

Forsvarsbygg er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

 

 

 

Kontaktperson: Arne Gunnar Dokken
Telefon: 23 33 27 70
Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: Snarest og innen 10.09.2017