Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Coop – kundenes egen handelsaktør

Coop er en av Norges største handelsaktører med mer enn 1150 dagligvarebutikker og 110 byggevarehus over hele landet. Coop eies av mer enn 1,6 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av 87 samvirkelag. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som har ansvar for Coops felles innkjøp, grossist og logistikkvirksomhet, kjedeadministrasjon, merkevarebygging og medlemsprogram. Coop Norge SA driver ytterligere virksomhet gjennom sine datterselskap Norsk Butikkdrift AS, Coop Norge Eiendom AS og Coop Norge Industri. Totalomsetningen for Coop i Norge er på 55 milliarder kroner. For ytterligere informasjon om Coop i Norge gå inn på www.coop.no

 

Coop sin strategi er å tiltrekke og utvikle fremtidens ledere gjennom målrettet rekruttering. Vi søker deg som har stort potensiale og som vil utvikles på det faglige og personlige plan i et av Norges mest spennende konsern.

Dagligvarekjedene Coop Prix, Coop Marked og Matkroken har fått tilført mange nye butikker og i dag er det over 600 over hele Norge. Samlet omsetning ble ca. 13 milliarder i 2017.

 

Analytisk salgs- og konseptsjef for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken

 

Til kjedeteamet for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken søker vi en analytisk, strukturert og offensiv salgs- og konseptsjef som kan – eller vil lære seg – dagligvarehandel. Raskt vil du forstå hvor vi er i dag og utfordre oss på veien videre. Sammen skal vi sikre videre vekst i det norske dagligvaremarkedet og til våre 600 butikker.

 

"Kunden først" er vårt målbilde og sammen med bl.a. konsernets markedsavdeling og  kategoriavdeling arbeider vi på strategiske prosjekter for å skape gode kundeopplevelser gjennom økt bruk av kundeinnsikt. Coop er ledende på kundeanalyser gjennom eierskapet i Dunnhumby Norge og skal være ledende og innovative gjennom å skape gode opplevelser – med kunden i sentrum.

 

Salgs- og konseptsjef tørrvare og frys for Coop Prix, Coop Marked og Matkroken vil inneha strategiske og analytiske oppgaver, og du vil raskt forstå og støtte oss i å skape det som sikrer kjedenes lønnsomme vekst og utvikling.

 

Stillingens oppgaver vil hovedsakelig innebære å

       Bistå i kjedenes strategiarbeid, herunder fornying og styrking av våre kjedekonsepter i h.t. nye trender og teknologiske muligheter

       Bidra og drive utvikling innen dagligvare – som f.eks. nye konseptuelle løsninger innen sortiment, kategori, kundeopplevelse, mm.

       Bidra til strategiske beslutninger og målrettede gjennomføringer for å skape økt vekst

       Gjennom aktiv bruk av kundeinnsikt sikre høy kundetilfredshet og skape vekst slik at enda flere av våre butikker blir kundenes førstevalg lokalt.

       Analysere og forstå utviklingen i markedet, og sikre en god kontakt med butikker og driftsapparat i hele Norge

       Bidra til å utvikle gode modeller og verktøy for rapportering og oppfølging

       Arbeide strategisk og operativt på tvers av kjedene Coop Prix, Coop Marked og Matkroken

 

Vi tror den optimale kandidaten

       Har høyere utdanning, gjerne mastergrad (økonomi, ledelse, strategi, markedsføring, el.)

       Har sterke analytiske evner og helst noen års erfaring fra management consulting/analytiske roller/tilsvarende

       Har erfaring på prosjektledernivå innen et eller flere av områdene marketing, sortiment, strategi og/eller forretningsutvikling, gjerne fra detaljhandel/ FMCG/ B2C-salg 

       Er en ambisiøs men ydmyk lagspiller med sosiale antenner

       Er initiativrik, løsningsorientert og strukturert

       Er selvgående, drivende, produserende og har høy arbeidskapasitet

       Relevant praksis og erfaring fra markedsarbeid / tilsvarende stilling og/eller fra annen detaljist/- kjedevirksomhet verdsettes, men er ikke påkrevet

 

Stillingen rapporterer til Kjededirektør Coop Prix, Coop Marked og Matkroken, og er plassert på hovedkontoret, Grorud.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende kontakt med Amrop Delphi, v/Partner Jarle Trandokken, tlf. 484 01 248. Søknad med CV sendes snarest.