Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, med mål om universitetsakkreditering innen 2020.

 

Høgskolen i Innlandet etableres som en fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. Den vil ha over 13 000 studenter, 1000 ansatte og studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Blæstad, Rena og Evenstad.

 

 

 

 

Rektor - Høgskolen i Innlandet

Vil du være med å utvikle et nytt universitet med høye ambisjoner?

 

 

 

 

Vi søker en visjonær, engasjert og modig rektor som kan lede høgskolen i en viktig periode.

Den nye høgskolen er opprettet fra 1. januar 2017, og i løpet av året skal faglige ambisjoner, samarbeidsformer og strukturer på plass. Som rektor blir din hovedoppgave å bygge og utvikle den nye institusjonen frem til universitetsstatus. Samtidig skal man ivareta en god drift og et arbeidsmiljø som fremmer en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur for medarbeidere og studenter. Du må trives i utadrettet aktivitet og bidra til at høgskolen er synlig og en attraktiv samarbeidspartner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi søker en rektor med:

-          Kompetanse minimum på doktorgradsnivå eller tilsvarende og førstehånds erfaring fra UH-sektorens kjernevirksomhet: undervisning, FoU, formidling og nyskaping

-          Solid ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner og erfaring med endringsledelse og medvirkningsbaserte prosesser

-          Solid forståelse for den markedsmessige og politiske konteksten høgskolen befinner seg i

-          Stor kunnskap om og engasjement for nasjonal og internasjonal utdannings- og forskningspolitikk

-          Høye ambisjoner på høgskolens vegne og evne til å utvikle en profesjonell faglig ledelse med vekt på å få frem flere fremragende miljøer og kvalitetsheving i alle ledd

-          Gode kommunikasjonsevner og en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil

-          Evne til å være en synlig og dyktig kommunikator i media og på ulike samfunnsarenaer, samt overfor høgskolens medarbeidere og studenter

 

Rektor tilsettes på åremål for en periode på fire år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en periode.

 

Søknad merkes 45852.

 

Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 100, Rektor.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse, se

https://fusjoninnlandet.no/wp-content/uploads/2016/11/Rektor-stillingsbeskrivelse.pdf

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.

 

VELKOMMEN SOM SØKER!

 

 

Kontaktperson: Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70

Kontaktperson: Styreleder/leder av innstillingsutvalget Elin Nesje Vestli, tlf. 950 29 337.

Søknadsfrist: 19.01.2017